Video: Hvordan sensurere i kommisjon Inspera (klassisk vurderingsverktøy)

Denne videoen tar deg gjennom grunnleggende vurderingsprosess i Inspera Assessment for høyere utdanningssektor i Norge.

Det settes ulik arbeidsflyt for ulike prøver: Her er det satt til at:

  • Alle sensorer vurderer individuelt først og godkjenner sin vurdering.
  • Deretter deles vurdering med medsensor i kommisjon.
  • Felles vurdering med medsensor må fullføres: motstridende karakterer på diskuteres.
  • Alle sensorer må godkjenne felles sensur i kommisjon.

Videoen tar for seg følgende:

  1. Hvordan logge inn
  2. Hvordan printe ut besvarelser på papir
  3. Overskrive automatisk rettede oppgaver
  4. Godkjenne egen sensur
  5. Godkjenne felles sensur

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
22 av 39 syntes dette var nyttig