Vurdere kandidater - for sensor

Denne artikkelen handler om vurdering av kandidater for enkeltsensor med eller uten kommisjoner. 

 

Hvis du bruker samarbeidsinnstillingene Individuelle poeng og karakterer, se trinn 1 til 4.

Hvis du bruker innstillingene Delte poeng og karakterer, start direkte på trinn 3. 

 1. Start sensur (Din vurdering)
 2. Godkjenn din vurdering
 3. Felles vurdering
 4. Godkjenn felles vurdering

 

1. Start sensur (Din vurdering)

Åpne prøven du skal sensurere

Start med å velge Vurderingsverktøyet. Alternativt - klikk på lenken som du har mottatt på invitasjonsmailen. 

Skjermbilde.JPG

Velg prøven du skal vurdere. Den skal ha status Avsluttet eller Vurdering pågår. Når du har valgt prøve, får du dette skjermbildet opp:

_pen_for_vurdering_NO.JPG

Klikk på Dine besvarelser (oransje knapp). Skal du sensurere i flere kommisjoner, velger du hvilken kommisjon du skal vurdere besvarelsene i. 

 

Gå inn på kandidatens resultatside

Ved å klikke på en av kandidat-ID'ene, kommer du inn på kandidatens resultatside.

Vurderingside_NO.JPG

Kandidatens resultatside gir deg en oversikt over poengene kandidaten har fått på de ulike oppgavene.

Dersom du ønsker å se hele besvarelsen til kandidaten, kan du trykke på Vis besvarelse.

Vurdering_kandidat.JPG

Merknad:  Dersom det kommer opp "Kandidaten skal ha begrunnelse" under Begrunnelse, betyr dette at hovedansvarlig har bedt om begrunnelse for karakter for denne kandidaten. Du kan lese mer om å skrive administrerte begrunnelser her

 

Vurdere enkeltoppgaver

 For å se besvarelsen til en oppgave, klikker du på oppgavenavnet i kandidatens resultatside.

Vurdere_enkeltoppgaver.JPG

Inne på besvarelsen til oppgavene kan du blant annet gjøre følgende:

 1. Privat notat: Skrive et privat notat på oppgaven. Notatet er kun synlig for deg som sensor, og deles ikke med noen.
 2. Navigere mellom samme oppgave for alle kandidatene som har tatt prøven. 
 3. Navigere mellom oppgavene for denne kandidaten.

 

På verktøylinja ovenfor oppgaven har du følgende valg:

Verkt_ylinje.png

 • Svar: Viser kandidatens besvarelse på oppgaven.
 • Oppgave: Her kan du se oppgaven slik den er gitt på prøven.
 • Seksjonsdokument: (Ikke vist i skjermbildet.) Dersom oppgaven er en del av en seksjon med et seksjonsdokument kan du se dette her. Dette kan inneholde oppgaveteksten, det kommer an på hvordan oppgaveforfatter har lagt opp prøven.
 • Kommentarer: Viser kommentarer og tilbakemeldinger på besvarelsen. Les mer om Annoteringer.
 • Plagiatkontroll: Oppgavetyper som Langsvar og Filopplastning kan sjekkes for plagiat. Du kan lese mer om plagiatkontroll her

 

Vurdere automatisk vurderte oppgaver

Automatiske vurderte oppgaver blir rettet av Inspera Assessment når kandidaten har levert prøven. Som sensor får du oversikt over disse oppgavene på kandidatens resultatside, og poenggivningen på dem. Automatisk vurderte oppgaver indikeres med et lyn-ikon ved siden av oppgavenummeret.

Automatisk_rettede_oppgaver.JPG

Som sensor kan du overstyre poenggivningen av de automatiske vurderte oppgavene. Dette gjør du ved å klikke Overstyr.

mceclip0.png

Du kan lese mer om å overstyre poengsum på automatisk rettede oppgaver her.

 

Vurdere manuelt vurderte oppgaver

På manuelt vurderte oppgaver må du som sensor selv sette poeng. Når du trykker deg inn på oppgaven, får du muligheten til å sette poeng øverst i høyre hjørne. 

poeng.png

Det er også mulig å bruke desimaler dersom hovedansvarlig eller forfatter av prøven har gjort dette tilgjengelig. 

 

Ubesvarte oppgaver

Ved noen tilfeller kan ubesvarte oppgaver likevel inneholde en besvarelse.

I eksemplet under kan du se at besvarelsen ligger i vedlegget lorem.pdf. For å se besvarelsen må du da klikke på denne.

Manglende_besvarelse.png

 

Sette karakter

Når du er ferdig med å vurdere og satt poeng på alle enkeltoppgavene, og deretter går tilbake til kandidatens resultatside, vil du se at karakteren på prøven har blitt satt automatisk.

Karakter.png

Det er mulig å endre på karakteren ved å klikke på en av de andre karakterene. Hvis dette blir gjort, vil Automatisk utregnet bli endret til Satt manuelt.

 

2. Godkjenn din vurdering

Når alle kandidatene er vurdert, vil følgende melding i blått vises øverst i vinduet:

Godkjenn_vurdering.png

Klikk på godkjenne felles vurdering i den blå teksten for å gå videre til å godkjenne vurderingen din. 

Du kan når som helst gå tilbake til Dine besvarelser og endre poengene og/eller karakteren du har satt. Når du er klar for å bekrefte vurderingene dine, klikk Godkjenn vurdering.

Godkjenn_vurdering_2.png

Når du godkjenner din vurdering vil du få melding om å bekrefte vurderingen.

Godkjenning.png

 

3. Felles vurdering

Enkeltsensor - Delte poeng og karakterer

Hvis du er en sensor med samarbeidsinnstillingen Delte poeng og karakterer, starter du på dette trinnet.

Start med å velge Vurderingsverktøyet. Alternativt - klikk på lenken som du har mottatt på invitasjonsmailen. 

Skjermbilde.JPG

Velg prøven du skal vurdere. Den skal ha status Avsluttet eller Vurdering pågår. Når du har valgt prøve, får du dette skjermbildet opp:

Grading_4_NO.png

Trykk Gå til felles vurdering for å starte vurderingen. Etter å ha trykket på denne knappen, vil du se en oversikt over kandidatID'er med poeng og karakterer. Følg underpunktene Gå inn på kandidatens resultatside, Vurdere enkeltoppgaver og Sette karakter under steg 1 for å starte sensureringen. 

 

Enkeltsensor - Individuelle poeng og karakterer

Som en sensor med samarbeidsinnstillingen Individuelle poeng og karakterer, kan du på dette steget redigere de endelige karakterene. Hvis du vil/trenger å gjøre endringer på poeng eller karakterer, eller til og med på kommentarer eller begrunnelser, trykk Rediger felles vurdering

Grading_5_NO.png

 

4. Godkjenn felles vurdering

Når du er ferdig med din vurdering, klikker du på Godkjenn felles vurdering for å fullføre sensureringen. 

Ved å klikke på denne knappen, får du en melding om å godkjenne bekreftelsen: 

Grading_6_NO.png

Når du har fullført felles vurdering, får du muligheten til å se resultatene og se vurderingsprotokollen for prøven. 

Grading_7_NO.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig