Kandidatlisten i Vurdering

 

Tilgjengelig for Sensor og Hovedansvarlig

Denne funksjonen gir en bedre oversikt over vurderingsprosessen i kandidatlisten for individuelle prøver. Den viser kandidatene som skal vurderes, karakterer satt av deg og medsensorer, og kandidater med motstridende karakterer.

Når prøven er avsluttet, kan du se kandidatene som har levert prøven i Dine besvarelser.

mceclip1.png

 

Når vurderingen er underveis og noen karakterer er satt, vil ikke-vurderte være merket som -. Når det er mange kandidater, bruk Filtre image-1.png øverst i høyre hjørne for å filtrere kandidatene som ikke har blitt vurdert.

Sluttkarakter - få en ekstra oversikt over motstridende karakterer

Når kommisjonen har startet felles vurdering deles sensorens karakterer med medsensorene. Det er da lett å se eventuelle motstridende karakterer. Sensorens egne karakterer vises alltid med fet skrift i karakterkolonnen.

Teksten merket rødt øverst indikerer antall kandidater som har motstridende karakterer. Kandidater med motstridende karakterer er merket med gul bakgrunnsfarge for å indikere at ikke alle sensorene har gitt samme karakter.

mceclip0.png

 

Vurdering fullført

Når alle sensorene i kommisjonen har bekreftet deres felles vurdering har alle kandidatene fått en endelig karakter uten konflikter. Endelig karakter kolonnen fylles med karakterene som samtidig vil være tilgjengelig i vurderingsprotokollen.

mceclip1.png

 

Kandidatlisten inkluderer følgende kolonner.

Kandidat-ID
Kandidatenes kandidat-ID. Listen er sortert etter denne kolonnen.
Kommisjon
Kommisjonnavnet. I dette eksempelet kan du se at kandidatene 3, 4 og 5 vurderes av kommisjon 2.
Total poengsum (krever aktivering)
Denne kolonnen inneholder gjeldende poengsum for kandidaten.

Merknad: Hvis prøven er satt opp for å tildele karakterer i stedet for poeng på individuelle oppgaver vil denne kolonnen fremdeles vise et tall. Det er fordi en karakter lagres med en numerisk verdi i databasen på akkurat samme måte som en numerisk poengsum.


Din karakter 
Karakteren du har satt vil vises her.
Karakterer (bare vist i felles vurdering)
Inkluderer alle karakterene fra sensorene i kommisjonen separert av en "/". "-" indikerer at ingen karakterer har blitt satt.
Endelig karakter
Dette er den endelige karakteren og denne verdien vil bare settes hvis kommisjonen har godkjent felles vurdering.
Sensurfrist
Hvis det er en sensurfrist for kandidaten så vil det være synlig i denne kolonnen.
Gruppe
Dette er ikke i bruk i dette eksempelet ettersom dette er en prøve uten grupper.
I gruppeprøver vil det være en ekstra en kolonne med gruppenavnet for hver kandidat.

 

Visning for hovedansvarlig

Hovedansvarlig kan se den samme kandidatlisten, og vil kunne se "din karakter" satt av sensorer når som helst i vurderingen.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig