Vurdering av muntlig eksamen

Tilgjengelig for sensor.


Inspera Assessment sin muntlige oppgavetype er for muntlige eksamener hvor kandidaten ikke trenger å levere et produkt. Oppgaven vil bare være tilgjengelig for sensoren og vurderingen gjøres underveis. Så snart kandidaten får karakter, avsluttes eksamenen og varigheten stopper. Det er mulig å fortsette etter at karakteren er satt. 

Forfatte en muntlig prøve (for hovedansvarlig)

 

Instruksjoner

1. Som sensor kan du starte vurderingen av muntlig eksamen så snart prøvens starttid har passert. Klikk først på dine besvarelser, og fra kandidatlisten velger du kandidaten som skal vurderes.

muntlig1.PNG

 

2. Med en gang den muntlige eller praktiske eksamenen begynner for en kandidat trykker sensoren på start muntlig eksamen. Status for kandidaten vil være Ikke møtt inntil muntlig eksamen startes.

muntlig2.PNG

 

3. Når eksamenen har startet for den valgte kandidaten vil varigheten oppdateres kontinuerlig. Sensoren kan sette en karakter direkte eller åpne de forskjellige oppgavene.

muntlig3.PNG
 

Trykk på oppgavenummeret for å se oppgaveteksten. Oppgaveteksten i en muntlig prøve er ikke synlig for kandidaten og er kun skrevet for sensoren. Det kan være en liste av relevante spørsmål som sensoren kan stille kandidaten eller en liste over hva kandidaten burde inkludere i svarene sine.

muntlig4.PNG

 

 

Kandidat-status

Det er sensoren endrer kandidatens status under en muntlig eksamen, siden kandidaten ikke skal åpne den muntlige eksamenen i Inspera Assessment. Den første statusen for en kandidat er "Ikke møtt" (se skjermbildet fra steg 2 over).

Under vises de forskjellige handlingene som vil endre kandidatens status under en muntlig eksamen.

muntlig5.PNG 

Sensoren kan endre statusen til kandidaten under eksamenen. Dette er de forskjellige statusene:

Start muntlig eksamen - Starttiden er satt og varigheten vil oppdateres kontinuerlig.

Avslutt nå - Varigheten vil ikke oppdateres lenger.

Trekke seg - Hvis kandidaten bestemmer seg for å trekke seg, velger sensoren denne statusen.

Tilbakestill - Alt vil endres tilbake til starttilstanden. Merk at dette vil også tilbakestille alle private notater. Det er ikke mulig å tilbakestille en kandidat som fått karakter.

Fortsett - Ingenting slettes. Varigheten begynner å oppdatere igjen og sensoren kan endre karakteren og redigere private kommentarer.

Med en gang kandidaten får karakter, avsluttes eksamenen og varigheten stopper. Det er mulig å fortsette etter at karakteren er satt. 

 

Tilleggsinnstilling: Legg til ekstern lenke

Denne funksjonaliteten krever aktivering.

På muntlige prøver tilbyr vi også mulighet for å legge til en lenke til et eksternt nettsted til kandidatene. Det kan f.eks. være en video lastet opp til Youtube, en lenke til et dokument på Google Drive, eller til andre skybaserte tjenester som tillater at det linkes direkte. 

Hvis denne funksjonaliteten er aktivert vil du få opp mulighet til å legge til lenke:
orallink1-no.png

For å legge til en ekstern lenke klikker du på "Legg til" og limer inn lenken i boksen. Trykk lagre når du er ferdig. Så snart lenken er lagt til vil du kunne fjerne eller endre den ved å klikke på enten blyanten eller krysset:
orallink2-no.png

Når vurderingen av kandidaten er ferdig vil denne lenken også bli tilgjengelig for hovedansvarlig. 

 

Kandidatens skjerm

Som for andre eksamener, kan du se muntlige eksamener på ditt dashboard. Det er ingen starttid eller sluttid for muntlige eksamener og det er ingen handlinger for deg som kandidat.

muntlig6.PNG

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 6 syntes dette var nyttig