Hantera en schemalagd tenta/prov

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

I den här artikeln beskriver vi hur du hanterar en schemalagd tenta/prov. Notera att alla alternativ är inte tillgängliga för tentor/prov som har skapats via ett externt system eller via våra öppna APIer. 

Innehållsförteckning

Om att aktivera en tenta/prov

Att aktivera en tenta/prov är det sista steget i uppsättningen i processen att sätta upp en tenta/prov. Du kan läsa mer om processen i artiklarna Skapa en tenta / ett prov eller Skapa en demotenta / demoprov.

En aktiverad tenta/prov i status schemalagd visas för anmälda studenten/eleven på dennes översiktssida och den blir tillgänglig när starttiden är inne. Status för tentan/provet ändras då till Aktiv och den förblir aktiv till det att sluttiden är uppnådd. 

Tentans/provets inställningar

När du öppnar en schemalagd tenta/prov visas en översiktsbild. Detaljer för tentan/provet och studenternas/elevernas status visas direkt, övriga inställningar visas när du klickar Visa detaljer

Detaljer för tenta/prov

Översta delen består av (1) start- och sluttid, (2) information om student- eller elevinloggning (notera att bilden nedan är ett kollage), (3) namnet på och länkar till uppgiftsgruppen, (4) listning av tillagda medarbetare på tentan/provet och (5) förhandsgranska uppgiftsgruppen som student/elev.

Den undre delen består av informationsruta för studenter/elever och (6) möjlighet att ladda upp en PDF-fil med tenta- eller provvaktsinstruktioner. 

Schemalagd tentamen Inställningar.png

Även när en tenta/prov har status Schemalagd så kan vissa uppdateringar göras. 

1) Klicka på Redigera under sluttid.

 • Användningsområde: om det är tekniska problem vid uppstarten eller om fel tid har lagts in av admin. Notera att vid tentor från Ladok så ska ändring av tiden i första hand göras i Ladok och detta uppdateras sedan automatiskt i Inspera.

2) Beroende på hur ni anmäler studenter/elever så ser den här raden lite olika ut. När de är anmälda via externt system eller CSV Import (SSO) så visas webbadressen som används för SSO-inloggning. Om engångs- eller permanenta användare har registrerats, visas en PDF-fil med aktuella inloggningsuppgifter. Om studenterna/eleverna loggar in med SSO men sedan registrerar sig själva via tenta- eller provkod, så visas denna koden.

 • Användningsområde: inloggningsinformationen för engångsanvändare kan laddas ned och skickas/printas ut till deltagarna inför tentan/provet. Tenta- eller provkoden förmedlas till de som ska delta i en tenta/prov och som loggar in med SSO.

3) och 5) Förhandsgranska uppgifterna och eventuella resurser som studenterna/eleverna ska besvara. Klicka på Förhandsgranska under uppgiftsgruppen eller på ögonsymbolen för att se uppgiftsgruppen i samma layout som studenterna/eleverna kommer att de dem. Notera dock att förhandsgranskning sker i öppet läge och inte i den säkra webbläsaren.  

 • Användningsområde: Säkerställ att författare har satt samman en uppgiftsgrupp som inte innehåller t ex stavfel, otillåtna länkar eller har uppgifter med 0 som maxpoäng. 

4) Se och/eller lägg till/ta bort medarbetare på en tenta/prov. Du kan läsa mer om att hantera medarbetare i Inspera i artikeln Inställningar - Lägg till medarbetare.

6) Lägga till tenta- eller provvaktsinstruktioner. Admins, platsansvariga och tenta- eller provvakter hittar uppladdade instruktioner här. Du kan läsa mer om detta i artikeln Lägg till tenta- eller provvaktsinstruktioner.

Studenter/elever

Under tentans/provets detaljer hittar du en översikt över anmälda studenter/elever och deras respektive status. 

Schemalagd tentamen studenter.png

Sektionen med studenter/elever ger en bra översikt över deras olika status under en pågående tenta/prov.

Klicka på Se alla för att öppna den kompletta listan med alla anmälda studenter/elever i en ny flik. Listan öppnas i modulen Monitor och där finns det möjlighet att utföra åtgärder för en eller flera studenter/elever. 

Schemalagd tentamen student actions.png

Admin och platsansvariga kan utföra flera åtgärder för en individuell student/elev genom att hålla markören över denne i listan och klicka på Mera. Markera flera rader för att utföra samma åtgärd för flera studenter/elever. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror dels på tentans/provets status och dels på studenternas/elevernas status. Du kan läsa mer om detta i artikeln Åtgärder i Monitor och i artikeln Kolumner i Monitor

Alternativ

För en schemalagd/aktiv tenta/prov behöver du klicka på Visa/göm detaljer för att kunna se/redigera inställningarna.

Schemalagd tentamen Alternativ.png

För varje gruppering av alternativ, till exempel Generella inställningar har du möjlighet ändra några av inställningarna. 

Schemalagd tentamen ända generella.png

De inställningar som inte kan ändras på den övergripande nivån på en aktiverad tenta/prov är utgråade och det går inte att klicka i eller ur rutan. Inställningar såsom stavningskontroll och att undanta en student/elev från den säkra webbläsaren (Safe Exam Browser) kan däremot ändras för en/flera/alla studenter/elever i modulen Monitor

Bedömare kan begära textmatchningsrapport för individuella studenter/elever efter det att inlämning har gjorts och tentan/provet är slut. Detta är tillgängligt i modulen Bedömning

 

De inställningar som kan ändras efter det att en tenta/prov är aktiverat är:

Generella inställningar

 • Aktivera autoinlämning (hemtentamen- eller prov) - kan inte aktiveras om Resultatsida (Vid inlämning) är aktiverad
 • Avhandling (funktionen kräver aktivering)

Säkerhet

 • ID-kontroll
 • Ladda upp tenta- eller provvaktsinstruktioner

Examinations- eller provdag

Efter tentamen/prov

 • Tillgång till svar efter inlämning
 • Resultatsida (Vid inlämning) - kan inte aktiveras om autoinlämning är aktiverad
 • Slutgiltigt resultat
 • Dela kommentarer med studenten/eleven

Arbetsflöde för bedömning

 • Beräkning av totala poäng
 • Bekräftelse av egna betyg - enbart tillgängligt för Individuell bedömning och jämförelse av betyg i den gamla bedömningsmodulen
 • Bekräftelse av betyg och resultat

Om du klickar för att ändra Beräkning av totala poäng eller Bekräftelse av betyg och resultat kommer den här prompten att visas:

Schemalagd tentamen Ändra arbetsflödet för bedömning.png

Om bedömning av manuellt bedömda uppgifter har startat kommer en ändring av Beräkning av totala poäng att medföra att satta betyg/poäng kommer nollställas. Däremot påverkar ändring av Bekräftelse av betyg och resultat inte att påverka satta poäng/betyg.

Motivering av resultat

 • Aktivera hantering av motiveringar
 • Val
  • Alla resultat ska motiveras
  • Tillåt bedömare att publicera motivering till student/elev
  • Ange tidsfrist för motivering
Notera: Det kan vara så att alla alternativ inte är tillgängliga för ditt lärosäte/skola. Kontakta din Insperaansvarige eller kontakta Contact Inspera Service Desk för att begära aktivering av funktion. 

Deaktivera en tenta/prov

Om du behöver göra ändringar på en aktiverad tenta/prov, kan du deaktivera den innan första studenten/eleven har öppnat tentan/provet. Genom att deaktivera den så kan studenter/elever inte längre se den. Kom ihåg att aktivera igen när du har utfört ändringarna.

Schemalagd tentamen Deaktivera.png

Öppna modulen Monitor från tentans/provets inställningar

För att se studenterna/eleverna på den här tentan/provet, öppna antingen såsom beskrivet under Studenter/elever eller klicka på det snurrande hjulet i övre högra hörnet. Båda öppnar modulen Monitor i en ny flik och visar bara studenterna/eleverna på just den här tentan/provet, och tillåter dig att utföra de åtgärder som beskrivs i artikeln Åtgärder i Monitor.
 

2020-03-03_12h07_57.gif

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp