InsperaScan - Håndskrevne digitale eksamener

Denne artikkelen gjelder både for InsperaScan 1.0 og 2.0.

Inspera Assessment tilbyr premium funksjonalitet slik at håndskrevne sider kan legges til innleveringer på en sikker måte. Ta kontakt med Service Desk for demonstrasjoner og tilbud.

Kandidatene skriver svaret på spesialpapir (håndtegningsark), som senere blir skannet og automatisk lagt til den tilsvarende prøven, kandidaten og oppgaven i Inspera Assessment. Hvis håndtegninger (Scranton) er aktivert på prøven, vil det være en unik kode lagt til hver oppgave for hver kandidat. Denne koden identifiserer kandidaten, prøven og oppgaven. 

Oppgavekode_NO.JPG

Når du skanner håndtegningene blir sidene automatisk lagt til riktig kandidat og oppgave. 

Håndtegningene er tilgjengelige for sensorene sammen med vanlig innlevering.

 

Praktisk informasjon

Vanligvis deles ut passende antall håndtegningsark i begynnelsen av eksamen, som finnes i et omslagsark. Inspera-versjonen av omslagsarket er i A3 og inneholder fire sider. Skriv det ut som et hefte med portrettoppsett og tosidig sider. Omslagsark for håndtegninger finner du her. 

Du finner filene for print her:

Merk:  Programvaren til skanneren er sensitiv, og de trykte håndtegningsarkene må være helt identisk for å skanne og registrere riktig. 

 

Videre dokumentasjon 

1. Installasjon av InsperaScan 1.0 (Scantron)  // Installasjon og oppsett av InsperaScan 2.0

2. InsperaScan - Forberedelser før eksamen

3. InsperaScan - Sjekkliste og informasjon for eksamensvakter

5. InsperaScan - Feilsøking

5. Arbeidsflyt for InsperaScan 1.0 (Scantron) // Arbeidsflyt for InsperaScan 2.0

6. InsperaScan - Importere skannede håndtegninger til Inspera Assessment

 

Se også InsperaScan-håndtegninger for sensorer or å se visningen for sensorer etter skanning og importering.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig