Användarroller i Inspera Assessment

Inspera Assessment har ett antal olika roller som användare kan tilldelas. Tillgång till olika funktionalitet beror på vilken roll användaren har och vilka objekt som användaren har tilldelats. I den här sektionen förklarar vi de olika rollerna och vilken tillgång som de ger.