Organisationsstruktur - Roller och ansvar

Inspera rekommenderar att kunder organiserar sig enligt nedan. Detta för att göra ansvarsrollerna tydliga.

org.webp

Inspera rekommenderar att större organisationer som kommuner och skolkoncerner organiserar sig enligt instruktionerna på den här sidan för att få en enkel och kvalitetssäkrad arbetsgång vid genomförande av exempelvis Nationella prov i Inspera.

Inspera 
Inspera ansvarar för att ert provverktyg är uppsatt och med rätt inställningar samt att Provmallar för Nationella prov finns på plats. Detta så att er organisation enkelt kan skapa de klassprov som behövs. Ansvarig hos Inspera är Magnus Rittnor.

Kommunansvarig/produktägare
Kommuner rekommenderas att utse en person (kommunansvarig) som har ett övergripande ansvar för kontakt med Inspera gällande frågor som berör användare i hela kommunen. Personen har ansvar för kommunens organisation gällande användning av Inspera. Kommunansvarig skall även kontrollera att Provmallarna är på plats samt informera Skolansvariga om arbetsgång och ansvarsområden.

Skolansvarig 
Varje skola rekommenderas att ha en ansvarig person för användning av Inspera. Skolansvarig ser till att Provvaktsansvariga har användarkonton samt information och utbildning för genomförande av Nationella prov i sina klasser. Gamla användare skall Skolansvarig ta bort från systemet. Skolansvariga bör finnas tillgängliga under proven för support och incidenthantering.

Provvaktsansvariga
Provvaktsansvariga utgår från Provmallarna och skapar Prov för genomförande i sina klasser samt kontrollerar att provet har rätt namn, innehåll och datum. Provvaktsansvarig instruerar eleverna hur dom kommer igång och hjälper till under provet. Vid problem som Provvaktsansvarig inte kan lösa kontaktas Skolansvarig. Om det är första gången Inspera skall användas ansvarar Provvaktsansvarig för att eleverna tidigare gjort ett övningsprov. Detta för att tekniken skall vara säkerställd men även för att elever och Provvaktsansvarig skall ha erfarenhet av ett genomförande.

Eleverna
Ansvarar för att hålla sina datorers operativsystem uppdaterade med senaste programvara samt se till att verktyg för säkert läge är installerat (PC och Mac har webbläsaren Safe Exam Browser, Chromebook har Inspera Assessment Lockdown App och iPads har Appen Safe Exam Browser).

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp