QTI-konvertering fra Canvas og Moodle

Informasjon: Funksjonen for å importere oppgaver (QTI) krever aktivering. Kontakt Inspera Service Desk for å aktivere. 

QTI-konvertering fra Canvas og Moodle har bare blitt testet med begrenset innhold, og det kan være flere begresninger enn det som er nevnt her. 

Inspera Assessment (IA) har et brukervennlig grensesnitt for å opprette oppgaver direkte i plattformen. Det kan derimot være at man allerede har en stor oppgavebank utenfor IA, som er i et format som kan være upraktisk å kopiere og lime inn til IA, men som kan finnes i et format som kan konverteres til et annet strukturert format.

For dette tilbyr Inspera en gratis tjeneste som vil konvertere oppgaver til IMS QTI 2.1-format, basert på input av data eksportert fra Canvas eller Moodle. Konverteringen støtter kun en begrenset del av oppgavetypene som finnes i hver av disse plattformene.

Følgende spesifikke formater støttes:

  • IMS QTI 1.2 XML, som eksportert fra Canvas (det er også Moodle plugins som hevder å eksportere i dette formatet).

  • Moodle Quiz XML format, som beskrevet her.

Følgende oppgavetyper er støttet for importering til Inspera Assessment fra Moodle og Canvas:

 

Importere/Eksportere oppgaver til Inspera - fra Moodle og Canvas

Importere

Les artikkelen Importere oppgaver og oppgavesett (QTI) for mer informasjon om hvordan importere. Bak kulissene så oppdager systemet filtypen og konverterer den til en zip-fil i IMS QTI 2.1 fomat, som så blir importert til Inspera Assessment.

Merk, vi støtter ikke importering av media, audio, bilde eller lydfiler. Hvis oppgavene inneholder media så må dette bli lagt til direkte i Inspera etter import. 

Eksportere

For å eksportere oppgaver fra Moodle eller Canvas, følg instruksjonene for eksportering av filer på din relevante plattform. 

Merk: Når man importerer fra Canvas så er det ikke sikkert at QTI-importeringen fungerer dersom oppgavene ligger i oppgavegrupper i Canvas. For å omgå dette problemet, opprett en ny quiz i Canvas, legg til alle oppgavene du ønsker å eksportere til den nye quizen og eksporter den til Inspera. 

Poeng

Som standard har de forskjellige oppgavetypene følgende poenginnstillinger:

Flervalg: 1 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar.

Flervalg (flere svar): 1 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar.

Langsvar: maksimum 10 poeng.

Hvis du ønsker å forandre poengvalgene, så må dette endres i Inspera Assessment etter importering.

Viktig: En import av denne typen støtter for tiden ikke grunnleggende eller avanserte poengvalg. Alle oppgaver må endres i Inspera Assessment etter importering for å sette riktig poengberegning.  

Formatering

Konvertering- og importeringsrutinen prøver å holde grunnleggende formatering intakt; Den støtter også LaTex for ligninger og lignende. 

Tips: Sørg for at oppgavene ser ut og fungerer som forventet ved å forhåndsvise oppgaver og teste riktige svar. Det er også rådet å sjekke at formatert tekst og matte (LaTex) vises som forventet.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig