Hovedansvarlig - guide til oversikt over vurderingsprosessen

Denne guiden handler om hvordan du som hovedansvarlig kan få en oversikt over vurderingsprosessen.

Guiden tar utgangspunkt i at to sensorer i én kommisjon vurderer prøven med arbeidsflyten “Privat vurdering og sammenlikning av resultater” og at alle sensorer godkjenner. Selve oversikten vil være den samme uavhengig av antall sensorer og kommisjoner.

Se artikkelen "Mestre lister, filtre og søk"  for mer detaljert informasjon om dine muligheter og om listene og kolonnene på sidene. 

 

Innholdsfortegnelse

 

Toppmenyen

Til høyre i toppmenyen kan du se vurderingsprosessens status. Her kan du til enhver tid følge med på hvor langt i vurderingsprosessen prøven er. Les mer om Toppmeny for hovedansvarlig.

 

Få en oversikt over vurderingen

Siden Oversikt gir deg en oversikt over statusen på sensorenes vurdering og selve vurderingen av kandidatene.

image-0.png

1 - Siden består av fire lister som du kan sortere kandidatene etter.

 • Alle kandidater: Viser alle kandidatene.
 • Vurdering ikke startet: Kandidater som vurderingen ikke har startet på.
 • Startet: Kandidater hvor vurderingen har startet.
 • Godkjent: Kandidater hvor vurdering er godkjent av sensor(ene).

2 - Kolonnen Arbeidsflyt viser hvor sensorene er i vurderingen sin. Kolonnen kan inneholde følgende statuser:

 • Ikke startet: Ingen av sensorene har startet på vurderingen. 
 • Privat: En eller flere av sensorene har startet vurderingen, men har ikke delt den ennå. 
 • Venter på at alle deler: En eller flere av sensorene har delt vurderingen, og venter på at resterende skal dele.
 • Konflikt: Sensorene har delt vurderingen og det er avvik mellom karakterene.
 • Ingen konflikter: Sensorene har delt vurderingen og har satt samme karakter. Vurderingen venter nå på å bli godkjent. 
 • Godkjent: Sensorene har godkjent vurderingen, og vurderingen er ferdig. 

Tallet bak statusen viser hvor mange sensorer arbeidsflyten gjelder for. Ved å holde musepekeren over kan du se statusen for de aktuelle sensorene.

3 - Kolonnen Karakterer oppdateres ettersom sensorene setter karakter på vurderingen. B / - viser til at én sensor har satt karakter B, mens B / B viser at begge sensorene har satt karakteren B.

 

Se på resultater

Siden Resultater viser to hovedlister med detaljert oversikt over resultatene til kandidatene og hvordan sensorene ligger an i vurderingen på kandidatnivå. 

image-1.png

- Kandidatlisten består av to lister, Alle kandidater og Karakter ikke satt, og gir en oversikt over kandidaten med total poeng, karakterer og endelig karakter. Kolonnen Endelig karakter vil først ha innhold når begge sensorene har delt vurderingen, og det ikke er noen konflikter mellom karakterene.

Ved å velge en kandidat i listen, kan du se nærmere på vurderingen av kandidatens oppgaver i 2) oppgavelisten.

2 - Oppgavelisten består av listene Alle oppgaver og Manuelle poeng, og viser blant annet en oversikt over statusen vurderingen på oppgavenivå og poeng.

Som vist i eksemplet over finnes tre statuser på vurderingen på oppgavenivå:

 • Vurdert: Oppgaven er vurdert (gjelder automatisk vurderte oppgaver).
 • Vurdert [2]: Ved å holde musepekeren over kan du se at antallet, i dette eksemplet, begge sensorene har vurdert oppgaven (gjelder manuelt vurderte oppgaver).
 • Ikke vurdert: En eller ingen av sensorene har vurdert oppgaven. Ved å holde musepekeren over kan du se hvilke(n) sensor(er) som eventuelt har vurdert, og hvilke(n) sensor(er) som ikke har vurdert oppgaven.

Kolonnen Poeng viser hvor mange poeng kandidaten har fått. For manuelle vurderte oppgaver vises poengene som alle sensorene har satt.

Mer utfyllende informasjon om kandidat- og oppgavelisten finner du i artikkelen Feature: Kandidat- og oppgaveliste.

 

Se vurdering på oppgavenivå

Siden Vurdering lar deg se på vurderingen oppgave for oppgave - kandidat for kandidat.

Bunnmenyen lar deg navigere mellom oppgaver og kandidater. Se artikkelen Bunnmeny.

3_Vurdering_NO.png

1 - I oppgavepanelet, bla mellom følgende faner:

 • Kandidatnummer / oppgavenummer: Viser hva den valgte kandidaten har svart på den valgte oppgaven. På automatisk vurderte oppgaver er også riktige svar vist. I denne fanen kan du også se om det har blitt skrevet kommentarer eller annoteringer på oppgaven. For oppgaver det har blitt skrevet kommentarer eller annoteringer på, vil det vises en snakkeboble ved. Antallet indikerer hvor mange kommentarer eller annoteringer som har blitt skrevet.
  4_Vurdering_NO.png

 • Oppgaver: Se oppgaven slik den ble gitt til kandidatene. På automatisk vurderte oppgaver vises også riktige svar.
 • Vedlegg: Viser om det ligger vedlegg til besvarelsen.
 • Plagiatkontroll: Se og / eller bestille plagiatkontroll. Les mer om plagiatkontroll.

2 - Se og skrive annoteringer og kommentarer på oppgaven. Les mer om å se og skrive kommentarer og annoteringer.

3 - Viser oppgavetypen og resultatet i poeng på oppgaven. For automatisk vurderte oppgaver vil poengsummen vises. For manuelt vurderte oppgaver vil resultatet stå som "Privat" uten poeng helt fram til vurderingen er delt av sensorene.

 

Få en oversikt over begrunnelser

Siden Oversikt begrunnelser gir en oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse  og status på disse begrunnelsene.

image-4.png

Vi har en egen guide til begrunnelser for hovedansvarlig, og denne vil dekke selve prosessen eller arbeidsflyten.  

 

Se på begrunnelsene

På siden Begrunnelser kan du se følgende lister/panel:

 • Kandidatlisten: Gir oversikt over om kandidatene skal ha begrunnelse eller ikke. Du kan sortere kandidatene etter følgende lister: Alle kandidater, Skal ha begrunnelse, Ferdig og Sendt.
 • Oppgavepanelet: Se på besvarelsen for den valgte kandidaten på oppgavenivå. I oppgavepanelet kan du også se og / eller skrive annoteringer og kommentarer.
 • Begrunnelse til kandidaten: Viser status på begrunnelse for den valgte kandidaten i kandidatlisten. Her kan du også administrere begrunnelsen for den valgte kandidaten.
   

Vi har en egen guide til begrunnelser for hovedansvarlig, og denne vil dekke selve prosessen eller arbeidsflyten. 

 

Få en oversikt over klageprosessen

Siden Oversikt klage gir en oversikt over kandidatene som har sendt inn klage og skal ha ny vurdering, samt arbeidsflyten og statusen på den nye vurderingen.

Det vil komme en egen guide som dekker klage og klageprosessen senere.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig