Bedömning med bedömningsmatriser

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En del uppgifter är uppsatta för att bedömas genom en bedömningsmatris. Dessa kan endast appliceras på manuellt bedömda uppgiftstyper.

Det finns fem olika typer av bedömningsmatriser:

 • Poängbaserad: Ett poängvärde tilldelas varje prestationsnivå.
 • Poängintervall: Ett poängintervall tilldelas varje prestationsnivå.
 • Procentintervall: Ett procentintervall tilldelas varje prestationsnivå.
 • Kvalitativ utan poäng: Den här typen av matris har inga poäng eller procentsatser utan syftar till att ge återkoppling till studenten/eleven.
 • Kvalitativ med poäng: Den här typen av matris har inga poäng eller procentsatser kopplade till sig utan används för att ge studenten/eleven återkoppling men att ändå kunna ge poäng på svaret som helhet.

Beroende på typ av bedömningsmatris, har du möjlighet att sätta ett värde för poäng eller en procentsats.

Innehållsförteckning

Hur bedömer jag med en matris?

Det finns två sätt för att ange poäng/procentsats och att ge individuell återkoppling; i menyn Bedömningsmatris och att öppna matrisen för att bedöma. 

Bedöm direkt i menyn för Bedömningsmatris

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Ange för respektive kriterium genom menyn i högerkanten e
 5. Vid behov, ange individuell återkoppling i rutan för det

Bedöm med matris högerkanten.png

Använd matris för att bedöma

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Mata in värden i aktuell cell
 6. Vid behov, ange individuell återkoppling i matrisen

Bedöm med matris Matrisen.png

Notera: Om du behöver ladda ner (och skriva ut) svar, gå till Alternativ i den övre menyraden och välj under Ladda ner alternativet Svar för en eller alla uppgift(er).

Hur fungerar respektive typ av matris?

Poängbaserad

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på rutan för poängen som ska ges för kriteriet
  • Poängbaserad matris har ett värde per prestationsnivå
 5. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling

mceclip2.png

Använd matrisen för att bedöma med poängbaserad matris

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Klicka på rutan för poängen som ska ges för kriteriet
  • Poängbaserad matris har ett värde per prestationsnivå
 6. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling
 7. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till bedömningsmodulen

mceclip1.png

Poängintervall

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Ställ markören i rutan för det intervall din poäng faller inom och skriv in poängen
  • Du kan ange ett värde med två decimaler
 5. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling

mceclip4.png

Använd matrisen för att bedöma med poängintervall

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Ställ markören i rutan för det intervall din poäng faller inom och skriv in poängen
  • Du kan ange ett värde med två decimaler
 6. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling
 7. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till bedömningsmodulen

mceclip5.png

Procentintervall

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Ställ markören i rutan för det intervall du vill ange procent inom och skriv in ett värde
  • Du kan ange ett värde med upp till två decimaler
 5. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling

mceclip6.png

Använd matrisen för att bedöma med procentintervall

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Ställ markören i rutan för det intervall du vill ange procent inom och skriv in ett värde
  • Du kan ange ett värde med upp till två decimaler
 6. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling
 7. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till bedömningsmodulen

mceclip7.png

Kvalitativ utan poäng

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Ställ markören i rutan med den återkoppling du vill ge studenten/eleven
  • Det finns inga poäng i en kvalitativ matris
 5. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling

mceclip8.png

Använd matrisen för att bedöma kvalitativt

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Ställ markören i rutan med den återkoppling du vill ge studenten/eleven
  • Det finns inga poäng i en kvalitativ matris
 6. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling
 7. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till bedömningsmodulen

mceclip9.png

Kvalitativ med poäng

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
  • Poäng sätts som vanligt via rullgardinsmenyn eller genom att skriva in poäng med max två decimaler
 4. Ställ markören i rutan med den återkoppling du vill ge studenten/eleven
 5. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling

Använd matrisen för att bedöma kvalitativt

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedöm uppgiftssvar, och navigera till det svar du ska bedöma
 4. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 5. Ställ markören i rutan med den återkoppling du vill ge studenten/eleven
  • Poäng sätts som vanligt via rullgardinsmenyn eller genom att skriva in poäng med max två decimaler
 6. I fältet Återkoppling till studenten/eleven kan du skriva individuell återkoppling
 7. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till bedömningsmodulen
 8.  

mceclip9.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp