Datainsamling med Inspera för systematiskt kvalitetsarbete

Inspera är väl lämpat för att arbeta med datainsamling tex för att kartlägga elever inom grundskola och/eller gymnasiet. Det är enkelt att administrera och hämta in resultaten centralt. I film 1 ger vi ett exempel på hur processen kan gå till. I film 2 beskriver Andreia Balan hur Helsingborgs kommun arbetar med Screening via Inspera.

Innehåll

 1. Film 1
 2. Introduktion
 3. Lärare skickar in Provinnehåll genom att dela Uppgiftsgrupp
 4. Centralt skapas Provmall med insamlad uppgiftsgrupp
 5. Lärare skapa prov från Provmall
 6. Så genomför Eleven provet
 7. Central export av resultat för Systematiskt Kvalitetsarbete
 8. Exempel på arbetssätt från Helsingborgs kommun
 9. Film 2
 10. Diskussionsfrågor

1. Film 1

2. Introduktion

Digital datainsamling via Inspera är ett effektivt sätt att centralt hantera screening, få en samlad bild av elevernas kunskapsnivå i organisationen samt förbättra likvärdigheten genom att få en överblick över var resurser behöver sättas in.
Datainsamling med Inspera för systematiskt kvalitetsarbete genomförs idag av tex Helsingborgs kommun.

 

3. Lärare skickar in Provinnehåll genom att dela Uppgiftsgrupp

Det är enkelt för lärare ute i organisationen att skapa innehåll för att sedan dela det med centralt ansvarig i organisationen. Hur detta går till beskrivs i den första delen av filmen.

 1. Duplicera uppgiftsgrupp för delning

 2. Dela uppgiftsgruppen med centralt ansvarig
  Ska_rmavbild_2021-11-26_kl._14.12.14.png

 

4. Centralt skapad Provmall med insamlad uppgiftsgrupp

Centralt ansvarig i organisationen tar bort behörigheten för andra användare i uppgiftsgruppen och använder den därefter i en låst provmall.

 1. Ta bort behörighet från uppgiftsgruppen
  Ska_rmavbild_2021-11-26_kl._14.18.05.png
 2. Skapa provmall

 3. Lås provmallen
  Ska_rmavbild_2021-11-26_kl._14.24.57.png
 4. Dela mallen till organisationen 

 

5. Lärare skapa prov från Provmall

 

6. Så genomför Eleven provet

 

7. Central export av resultat för Systematiskt Kvalitetsarbete

Du kan enkelt exportera resultat som antingen j-son fil eller excel fil, beroende på hur du väljer att bearbeta resultatet. Vanligasts är att man använder ett statistikprogram för vidare bearbetning. 

 

Om du tar ut info som e-post, skola eller klass från erat AD kan du samköra datan med resultatet från Insperas datainsamling, detta för att kunna klustra data utifrån skola, klass eller annan data som finns tillgänglig.

 

8. Exempel på arbetssätt från Helsingborgs kommun

 1. Prov skapas centralt, enbart automaträttade uppgifter, provkod skickas ut
 2. Alla elever i samma årskurs gör samma prov
 3. Exportera resultat
 4. Bedömning sker centralt
 5. Resultat analyseras centralt tillsammans med statistik från kommungemensam brukar enkät, SCB och skolverket. Man kan då se hur resultat sammanfaller med exempelvis trångboddhet, föräldrars utbildningsnivå eller attityder.

9. Film 2

10. Diskussionsfrågor:

 • Hur fångar vi, i vår organisation, upp de elever som inte når godkänt i samtliga ämnen, systematiskt kvalitetsarbete?
 • Har vi en process för att få en överblick över kunskapsnivån inom olika förmågor inom de olika ämnena?
 • Hur kan Datainsamling hjälpa till med det systematiska kvalitetssäkringsarbetet i vår organisation?
 • Hur kan vi med hjälp av Datainsamling öka likvärdigheten i vår organisation?
 • Vilken organisation och vilka roller krävs för att påbörja en gemensam Datainsamling 
 • Vilka ämnen är av intresse för gemensam Datainsamling

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp