Funktionen är tillgänglig för Författare.

Uppgiftsgruppen är namnet på den eller de uppgifter som ska läggas till en tenta/prov. När du skapar ditt tentamens- eller provinnehåll kan du blanda olika uppgiftstyper, gruppera uppgifter i sektioner, lägga till resurser och designa hur uppgifterna presenteras för studenten/eleven. Du har också möjlighet att förhandsgranska i student- eller elevgränssnittet.  

Innehållsförteckning

Skapa en uppgiftsgrupp och lägga till uppgifter

De här instruktionerna utgår från att en författare skapar uppgiftsgruppen parallellt med att tentamens- eller provtillfället sätts upp.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgiftsgrupp
  Skapa_ny_UG.png
 4. Skriv in ett namn för uppgiftsgruppen. Det är rekommenderat att har en namnkonvention för sina uppgiftsgruppen t ex kurskod och kursnamn eller ämne och årskurs.
  Tom_UG.png
 5. För att lägga till uppgifter kan du antingen
  • Klicka på Skapa ny för att skapa en helt ny uppgift. Du hittar instruktioner i artikeln Skapa uppgifter
  • Klicka på Lägg till från uppgiftsbank för att lägga till en/flera uppgift/er som redan är skapad/e. När du lägger till från uppgiftsbanken kan du antingen söka på uppgiftens namn eller filtrera fram de/n uppgift/er du vill lägga till. Om du har satt upp egna listor baserade t ex på kurs eller ämne kan du klicka på listan i vänsterkanten och välja från den. 
 6. När du skapat ny uppgift och klickar stäng eller har klickat på Lägg till, så kommer du tillbaka till uppgiftsgruppens redigeringsläge
Tips: Om du vill återanvända en uppgift men göra vissa justeringar rekommenderar vi att du duplicerar den innan du lägger till och redigerar den. Du kan läsa mer om att duplicera uppgifter i artikeln Duplicera uppgifter och uppgiftsgrupper

Ändra ordning på visning av uppgifterna

Om du behöver ändra visningsordning på uppgifterna eller om du vill flytta en uppgift till en annan sektion använder du symbolen med pilarna. Klicka på pilen, håll ner och dra dit du vill lägga den och släpp i den ruta som visas.

Flytta_uppgift.png

Spara, hantera versioner och avsluta redigering

När du redigerar en uppgiftsgrupp så sparas dina ändringar kontinuerligt, det enda du behöver spara är ändringar på enskilda uppgifter. 

Om du vill granska hur tidigare versioner av uppgiftsgruppen såg ut kan du göra detta genom att gå på Händelselogg. Sedan klickar du på Preview revision för den version du vill titta på. 

H_ndelselogg.png

För att avsluta redigeringen kan du klicka på:

 • Insperaloggan (1) - för att komma till förstasidan, eller
 • Huset (2) - för att komma till listan med uppgiftsgrupper

Oppgavesett_8_EN.png

Lägg till en ny sektion

En sektion definieras som en subgrupp av uppgifter i en uppgiftsgrupp. För att lägga till en ny sektion:

 • Klicka på Lägg till sektion

L_gg_till_sektion.png

Du kan läsa mer om inställningarna för sektioner i artikeln Sektioner i uppgiftsgrupper

Lägg till resurser

En resurs är ett verktyg som studenten/eleven använder för att lösa uppgiften. Det kan vara ett PDF-dokument, en/flera webbsida/or eller en ljudfil. Genom att lägga till den/dem på uppgiftsgruppen kan du säkerställa att studenten/eleven kommer åt dessa även i den säkra webbläsaren. 

Visa_resurser.png

 • Klicka på Visa resurser längst ned i högra hörnet
 • Välj typ av resurs
 • Lägg in informationen
 • Klicka på Spara

Vill du läsa mer om resurser, gå till artikeln Resurser i uppgiftsgrupp (vitlista hemsidor och PDF).

Design av uppgiftsgruppen

Förutom själva innehållet i uppgiftsgruppen kan du som författare även designa hur uppgifterna presenteras för studenterna/eleverna.

 • Öppna Uppgiftsgruppen
 • Gå till Design som du hittar längst ned på sidan
 • Under Alternativ på högersidan kan du aktivera funktioner och du ser i displayen hur det kommer att se ut för studenten/eleven

Design_uppgiftsgrupp.png

Du kan läsa mer om de olika alternativen i artikeln Designinställningar i Uppgiftsgrupp.

Förhandsgranska uppgiftsgruppen

För att säkerställa att allt fungerar som det ska rekommenderar vi starkt att du förhandsgranskar och testar din uppgiftsgrupp. Du kan göra detta antingen i läget Uppgifter eller i läget Design.

 • Klicka på symbolen Förhandsgranska () i det övre, högra hörnet
 • Navigera igenom för att se så att uppgifterna kommer som du tänkt eller om det ska vara randomiserat eller urval
 • Besvara automatiskt poängsatta uppgifter och testa att poängsättningen fungerar som den ska genom att klicka på Granska svar (endast för författare).
  Notera: 
  Det är bara författare som har tillgång till den knappen, studenter/elever kan inte granska svar. 

Du kan läsa mer om förhandsgranskning och test av uppgifter i artikeln Preview questions and test correct answers.

Bjuda in medförfattare och dela med administratör

Är ni flera författare som jobbar med en uppgiftsgrupp kan du ge dem tillgång till deras personliga konto: 

 • Klicka på personsymbolen, Dela med användare
 • Sök på för-eller efternamn eller användarnamn
 • Om du vill notifiera din kollega via e-post klicka i Meddela med e-post
 • Klicka på Dela

Det går också att dela till organisation (kräver att ni använder organisation på ert universitet/skola) och på så sätt får alla med rollen Författare som är kopplade till den organisationen tillgång att redigera. Det här ger inte författartillgång till alla som är medlemmar i den organisationen.

 • Klicka på kontorshussymbolen, Dela med organisationsenheter
 • Sök på organisationens namn
 • Markera organisationen
 • Klicka på Dela
 • När du är klar, klicka på Slutför

När uppgiftsgruppen är klar för att kopplas till tentan/provet och om du inte har admin-tillgång, så får du dela den med den personen som är admin på den aktuella tentan/provet. 

 • Klicka på personsymbolen, Dela med användare
 • Sök på för-eller efternamn eller användarnamn
 • Om du vill notifiera din kollega via e-post klicka i Meddela med e-post
 • Klicka på Dela

Du kan läsa mer om att dela uppgiftsgrupper och uppgifter i artikeln Dela uppgifter och uppgiftsgrupper med kollegor.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 14 tyckte detta var till hjälp