Funktionen är tillgänglig för Författare.

Genom att lägga till resurser på en uppgiftsgrupp kan du dels underlätta för studenter/elever att hitta sina resurser under en tenta/prov utan säker webbläsare och dels säkerställa att de kan komma åt resurser under en tenta/prov med säker webbläsare. Resurser som kan läggas till är:

 • Webbsidor - enskild webbsida eller webbsida inklusive alla dess undersidor
 • PDF-filer
Information: De två resurserna (webbsidor och PDF-filer) aktiveras var för sig. Detta innebär att ni kan välja att enbart aktivera för resurser i form av t ex webbsidor. Kontakta Service Desk om ni har frågor.
Notera: Även om det går att ange ändlöst med resurser så rekommenderar vi, med avseende på användarvänlighet för studenten/eleven, att ni begränsar det till ca tio resurser.

Innehållsförteckning

Godkända webbläsare för resurser

För att studenten/eleven ska kunna komma åt resurserna krävs någon av följande webbläsare:

 • Inspera Exam Portal
 • SEB 2.2 eller senare för Windows 
 • SEB 2.1 eller senare för macOS
 • Inspera Lockdown för Chrome OS
 • För tentor/prov utan säker webbläsare finns godkända webbläsare listade i System requirements

Lägg till resurser på uppgiftsgruppen

För att lägga till resurs på uppgiftsgruppen gör du så här:

 1. Öppna uppgiftsgruppen
 2. Klicka på Visa resurser
 3. Klicka på Lägg till resurs
 4. Välj format

PDF-fil som resurs

Att lägga till en PDF-fil som resurs på uppgiftsgruppen gör att den blir tillgänglig för alla tentans/provets uppgifter. Om en PDF-fil läggs på den separata uppgiften är den bara tillgänglig för just den uppgiften. 

 1. Välj PDF i listan
 2. Skriv in namnet som ska visas på länken till filen
 3. Klicka på Bläddra
 4. Leta upp filen och markera den
 5. Klicka på Öppna
 6. Klicka på Spara

PDF_som_resurs.png

Webbsida som resurs

Att lägga till en webbsida gör att du kan ange vilka sidor som studenterna/eleverna ska använda. I en tenta/prov med säker webbläsare innebär det att de sidor som du har lagt till som resurser blir vitlistade och tillåtna att använda. Försöker studenten/eleven klicka sig vidare får de ett felmeddelande. 

 1. Välj URL i listan
 2. Skriv in namnet som ska visas på länken
 3. Klistra in URL
 4. Ange Anpassad root-URL om studenterna/eleverna ska kunna surfa fritt på domänens undersidor
 5. Klicka på Spara

URL_som_resura.png

Varning: 
 • Studenten/eleven blockeras från att komma åt andra webbsidor än de som är tillagda som resurser, men det finns risk att dessa sidor kör JavaScript eller andra script som kan ge access till andra resurser som finns lokalt på datorn
 • Länkar till PDF-filer på en webbsida bör undvikas, ladda istället ner PDF-filen på din dator och ladda upp den som en PDF resurs.
 • Vi rekommenderar att testa vitlistade webbsidor innan tentan/provet ska gå av stapeln om de inte har använts vid tidigare tillfällen 
  • Om webbsidan har videos tillagda kommer dessa inte att kunna visas för studenter/elever med en Mac-dator

Ljudfil som resurs

Studentens/elevens vy

I Safe Exam Browser - Resurser listas i den nedre delen av fönstret, under navigationsfönstret. Studenten/eleven kan navigera mellan tentan/provet och resurserna i olika fönster.

Resurser_f_r_studenten.png

I Inspera Exam Portal - Resurser listas i den nedre delen av fönstret, under navigationsfönstret. Studenten/eleven kan navigera mellan tentan/provet och resurserna i olika fönster.

I öppna webbläsare - Resurser öppnas i ny flik och studenten/eleven kan navigera mellan dessa flikar.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.