Funktionen är tillgänglig för Admin.

Inspera Assessment erbjuder ett flertal lösningar för tentor/prov i nedlåst läge; Safe Exam Browser (SEB), för Windows och MacOS, Inspera’s egna säkra webbläsare för Chromebooks och Safe Exam Browser för iOS.

Inställningarna för säker webbläsare görs i planeringsfasen av tentan/provet.

Innehållsförteckning

Aktivera säker webbläsare på tenta/prov

Vilka säkra webbläsare som ska aktiveras beror på vilken typ av enhet era studenter/elever kommer att använda. För MacOS och Windows behöver SEB aktiveras, för Chromebook behöver säker webbläsare - Chromebook aktiveras. 

  1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Expandera Alternativ/Säkerhet
  4. Klicka i Säker webbläsare - Safe Exam Browser
  5. Klicka i Säker webbläsare - Chromebook

S_ker_webbl_sare.png

Lösenord för SEB-inloggning och för tenta- eller provvakten skapas automatiskt. För att lära mer om när tenta- eller provvaktslösenord används läs artikeln invigilator password

Avancerade inställningar för Safe Exam Browser (SEB)

När Säker webbläsare - Safe Exam Browser har aktiverats visas länken Avancerade inställningar. I den här sektionen finns ytterligare inställningar. 

SEB-lösenord

Detta är lösenordet som studenterna/eleverna matar in för att starta tentan/provet i Safe Exam Browser. Lösenordet genereras automatiskt men det är möjligt att anpassa det så länge formatet är minst sex (6) tecken och innehåller minst en bokstav och minst en siffra.

Avancerade_inst_llningar.png

Tillåt studenter/elever att byta trådlöst nätverk

Detta kan vara ett användbart alternativ när det finns flera trådlösa nätverk i era lokaler. Om studentens/elevens dator tappar nätverket kan de byta till annat nätverk utan att behöva lämna den säkra webbläsaren.

Beteendet mellan MacOS och Windows är olika när det kommer till vilka nätverk som är tillgängliga för studenten/eleven.

MacOS: Studenten/eleven kan växla fritt mellan alla tillgängliga trådlösa nätverk

Windows: Det trådlösa nätverk måste finnas i datorns minne. Med det menas att studenten/eleven måste ha varit ansluten till det tidigare.

Alternativ för datorsalar

Dessa inställningar gör tredjepartsapplikationer tillgängliga i SEB. Den här funktionen stöttas bara på operativsystemet Windows. Rekommendationen är att detta används i datorsalar med lärosätets/skolans egna datorer. Detta för att vissa applikationer kräver en uppdatering av Windows registry och för MS Word och MS Excel så får studenten/eleven tillgång till alla dokument med det filformatet. Du kan läsa mer i artikeln SEB Options for Computer Labs.

Säker webbläsare för Chromebooks

När studenten/eleven ska starta en tenta/prov på sin Chromebook är det viktigt att hen startar appen från login-sidan och inte loggar in på sitt konto på Chromebooken. 

För Insperas säkra webbläsare för Chromebooks finns det inget krav på lösenord för att öppna en tenta/prov. För att öka säkerheten när Chromebooks används rekommenderar vi att ni använder daglösenord, du kan läsa mer i artikeln Day password.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp