Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Det finns flera möjligheter att sätta upp nya tentor/prov i Inspera Assessment. De kan sättas upp:

 • Manuellt
 • Via en mall
 • Via integration till externt system t ex Ladok
 • Via Insperas APIer

Den här artikeln guidar dig igenom att manuellt sätta upp en tenta/ett prov. 

Innehållsförteckning

Skapa en ny tenta/nytt prov

 1. Logga in på Inspera Assessment och välj modulen Tentamenstillfällen/Prov
 2. Klicka på Ny tentamen/Nytt prov
 3. Välj Inspera Assessment i rullgardinsmenyn

Inställningar

I den här delen lägger du in information om tentans/provets namn, lägger till uppgiftsgruppen och start- och sluttid. 

 1. Skriv in namnet i rutan för Ange namn för tentamen/provet
 2. Klicka på foldersymbolen eller ställ markören i rutan för Välj uppgiftsgrupp
 3. Filtrera eller sök fram den uppgiftsgrupp som ska användas
 4. Markera raden med uppgiftsgruppen
 5. Klicka på Spara
 6. Om tilldelning av nya tentamenstillfällen eller prov görs på organisation, ställ markören i rutan för Enhet
 7. Sök eller bläddra fram till önskad enhet och markera den
 8. Klicka Färdig
 9. Välj startdatum för tentan/provet via kalendersymbolen
 10. Sätt markören i rutan för starttid för att välja värden i rullgardinsmenyn
 11. Upprepa för slutdatum och sluttid
 12. Varaktighet fylls i om den som ska göra tentan/provet får börja när hen vill mellan start- och sluttid men enbart har viss tid till sitt förfogande. T ex tentan/provet öppnar 08:00 och stänger 16:00 så kan hen kan börja när hen vill men har bara två timmar på sig att besvara.

  Information: Varaktighet kan sättas till max åtta (8) timmar.

 13. Information till studenter/elever är ett valfritt fält att fylla i. Informationen blir synlig på detaljsidan för tentan/provet, som är tillgänglig innan de startar skriva och efter inlämning. Information som behövs under skrivtiden behöver inkluderas i uppgiftsgruppen. Read more about test information. 

Inst_llningar_p__tenta_eller_prov.png

Du ser de uppgiftsgruppen som antingen är skapade av dig (i rollen som författare) eller som har delats med dig. När en uppgiftsgrupp delas med dig får du ett e-postmeddelande som innehåller namnet på den så att du kan söka på det. Om du inte hittar uppgiftsgruppen i listan, säkerställ att författaren har delat uppgiftsgruppen med dig.  

Notera: När du klickar på länken i e-postmeddelandet så behöver du ha rollen författare för att öppna uppgiftsgruppen, annars får du ett felmeddelande om otillräckliga rättigheter.

Beroende på era processer kan du alternativt skapa en uppgiftsgrupp från tentamenstillfället/provet. Du måste ha rollen Författare för att kunna göra detta. Glöm inte att lägga till kollegor som ska jobba med uppgiftsgruppen. 

För tentans/provets sluttid så kommer studenten/eleven som skriver tiden ut att automatiskt dirigeras till inlämningssidan för att där klicka lämna in. De kan inte navigera tillbaka för att se eller ändra svar. 

Notera att sluttiden gäller även när varaktighet används, så även om studenten/eleven börjar, som i exemplet ovan, 14:30 så kommer tentan/provet stängas för hen kl. 16:00.

Studenter/Elever

Den här delen handlar om att lägga till studenter/elever till en tenta/ett prov. Det finns flera sätt att hantera detta på och vilket du använder beror på hur Inspera är uppsatt på din organisation. Det finns även lösningar för att automatiskt lägga till studenter/elever. 

Ett sätt är att 

Invite by sharing test code.

Det går också att lägga till studenter/elever manuellt och det behandlas i artikeln Att lägga till studenter/elever

Val_f_r_att_anm_la_studenter_eller_elever.png

Alternativ

Vi erbjuder en mängd olika inställningar för en tenta eller ett prov och du hittar mer information och detaljerade instruktioner i varje sektions respektive artikel. Vilka inställningar och val som ska göras beror på vilken typ av tenta/prov du sätter upp och hur processen är hos er.  

Sammanst_llning_av_alternativ_f_r_tentamens_eller_provtillf_lle.png

Expandera sektionerna för att se de olika inställningarna som finns tillgängliga.

Help center artiklar för varje sektion:

 • Generella inställningar
 • Säkerhet
 • Examinationsdag/Provdag
 • Efter tentamen/provet
 • Arbetsflöde för bedömning
 • Motivering av betyg

 

Lägga till medarbetare

Här hanterar du de kollegor som ska bidra på den här tentan/det här provet och vilken roll/roller de ska ha. Instruktioner om hur du gör detta finns i artikeln Inställningar - lägg till medarbetare på tentamens-/ provtillfälle 

Hantera_medarbetare_p__en_tentamen_eller_ett_prov.png

Design och bedömningsinställningar 

För att gå vidare i uppsättningen av en tenta/ett prov, klicka på Nästa eller välj meny i den nedre menyraden. 

Menyval_i_nedre_menyraden.png

Design

I den här menyn görs val för hur uppgiftsgruppen ska visas för studenten/eleven. Det finns t ex alternativ för att lägga till en innehållsförteckning och visa maxpoäng per fråga. De här alternativen är även tillgängliga för författaren och alternativen förklaras i detalj i artikeln Designinställningar i Uppgiftsgrupp

När en författare har uppdaterat alternativen står Alternativ som Redigerad. För att hämta in dessa inställningar klickar du på Hämta från uppgiftsgrupp.

F_rfattare_har_uppdaterat_alternativen.png

Vid behov, kan du som admin göra ändringar för de valda alternativen utan att detta påverkar uppgiftsgruppen utan gäller enbart för den aktuella tentan/provet. Läs artikeln Design settings for tests för instruktioner om detta. 

Bedömningsinställningar

I den här menyn anger du vilken betygsskala som gäller på tentan/provet. 

Information: Om det är en tenta från Ladok så måste du använda samma betygsskala som används på kursen för att resultatöverföringen ska fungera.

Det är här som du laddar upp eventuell bedömningsvägledning, som ska finnas tillgänglig för bedömare att ladda ned i och med att de bedömer sina uppgifter. Detta är oftast en generell vägledning medan det går att lägga in specifik bedömningsvägledning på respektive uppgift. Du kan läsa mer i artikeln Bedömningsvägledning.

Om uppgiftsgruppen innehåller minst en automatiskt bedömd uppgift så måste gränsvärden för betygen definieras. Gränsvärden används när tentan/provet är färdigbedömt för att Inspera ska generera betyg till studenten/eleven. Dessa kan ändras av admin i modulen Tentamenstillfällen/Prov fram till det att bedömningen börjar d v s när en bedömare har börjat sätta poäng. Under bedömningen kan dessa ändras av bedömare i modulen Bedömning.  

Gränsvärden ska även användas för att bedömare ska kunna poängsätta svar även om uppgiftsgruppen enbart innehåller manuellt bedömda uppgifter. Om gränsvärden inte aktiveras så kan bedömaren enbart ge betyg på svaren och det utifrån den skalan som satts i Betygsskala. Det slutgiltiga betyget sätts sedan manuellt.  

Bekräfta och aktivera

I den här menyn visas en sammanfattning av tentan/provet. Den visar start- och sluttid, uppgiftsgruppen som är tillagd, informationen till studenter/elever och tentavakts- eller provvaktsinstruktioner.

Istället för knappen Nästa hittar du nu Aktivera tentamen/Aktivera provet. 

Knappen_aktivera_tentamen_eller_prov.png

Aktivera tentamen/provet

Notera: För att kunna aktivera måste det finnas minst en student/elev anmäld.

När du aktiverar tentan/provet får du upp en informationsruta där det bland annat står att tentan/provet nu är synligt i Inspera för anmälda studenter/elever. Det betyder att de kan se tentan/provet i Inspera men de kan inte komma åt frågorna, det gör de först när starttiden är passerad. 

I och med aktiveringen så skickas e-postmeddelanden till tillagda bedömare. Vill du inte att dessa skickas ut kan du aktivera tentan/provet innan du lägger till bedömare. Du kan göra ett flertal ändringar t ex uppdatera gränsvärden utan att deaktivera. Men måste du, så kan du deaktivera/aktivera tentan så många gånger det behövs. Det skickas inga ytterligare e-postmeddelanden.  

 

 

 

Skapa tenta/prov från grunden

Inställningar och skapa uppgifter.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 15 tyckte detta var till hjälp