Generella inställningar för uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Inspera erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att skapa och redigera uppgifter som ska användas i en tenta/prov. En av fördelarna är att mallen för alla uppgiftstyper är i princip densamma. 

Innehållsförteckning

Översikt över generella inställningar

Dessa inställningar är tillgängliga för alla uppgiftstyper. 

 • Poäng (1)
 • Bedömningsvägledning (2)
 • Återkoppling frågenivå (3)
 • Huvudillustration (4)
 • PDF-panel (5)
 • Etiketter (6)

_versikt_uppgift.png

Poäng

Här anger du hur manuellt bedömda och automatiskt poängsatta uppgifter ska kunna poängsättas:

 • Totalpoäng
 • Nivå och kriterier
 • Kriterier

För mer om poängsättning vid manuellt bedömda frågor rekommenderas artikeln Question scoring - Basic.

För automatiskt poängsatta uppgifter finns det en del mer avancerade poängsättningar, du kan läsa om detta i artikeln Question scoring - Advanced.

Nivå för gränsvärden

Att använda gränsvärden för poängsättning är ett alternativt sätt att hantera uppgifter med många frågeelement. Läs mer om detta i artikeln Nivå för gränsvärden - uppgiften.

Nivå och kriterier

Att använda matrisbedömning av svar kan sättas upp för uppgiftstyper Essä och Muntligt. Läs mer om detta i artikeln Bands and Criteria

Kriterier

Att använda kriterier vid bedömning är möjligt på uppgiftstyperna Essä och Muntligt. Läs mer om detta i artikeln Bedömning med kriterier.

Bedömningsvägledning

Den här funktionen gör det möjligt att ladda upp en fil med instruktioner till bedömare om t ex vad de ska tänka på under bedömningen. Läs mer om funktionen i artikeln Mark scheme for questions

Återkoppling frågenivå

Den här funktionen gör det möjligt att lägga in fördefinierad återkoppling som görs tillgänglig vid publicering av studenternas/elevernas resultat. Återkopplingen ges till alla som har lämnat in oavsett deras resultat. Läs mer om funktionen i artikeln Predefined feedback per question and per alternative

Huvudillustration

Om det finns behov av att lägga in en bild eller video ovan själva uppgiften. Följande filtyper kan laddas upp: 

 • Bildfil (godkända filformat: *.jpg, *.gif, *.png)
 • Kod (t. ex inbäddad kod från Youtube)

Storleken på bilden kommer att justeras i studentgränssnittet men då det kan ta lite längre tid så rekommenderar vi att du justerar skalningen när du sätter upp uppgiften. En bredd på ca 800 pixlar är rekommenderad. 

PDF-panel

När en PDF-fil läggs till uppgiften här så kommer den att visas i studentgränssnittet till vänster om uppgiften. För att se hur det ser ut behöver du förhandsgranska uppgiften. 

Information: Under tentan/provet måste datorn ha internetuppkoppling för att PDF-panelen ska visas. Om datorn temporärt tappar uppkopplingen så kommer PDF-panelen inte visas förrän den har återfått uppkopplingen. 

Om uppgiftstexten är översatt till flera språk, måste PDF-filen läggas till alla språkversioner, detta oavsett om själva filen finns i olika språkversioner eller inte. 

Notera: Om uppgiften används i en tenta/prov som skrivs med säker webbläsare är det viktigt att inaktivera eventuella länkar i PDF-filen. När studenten/eleven klickar på en aktiv länk kommer de att behöva tenta- eller provvaktens lösenord för att komma åt uppgiften igen.

Etiketter

Använd etiketter för att strukturera din uppgiftsbank. Det går att lägga till flera etiketter och om du behöver ändra kan du även ta bort etikett från en uppgift. Du kan söka och spara sökningar på etiketter för att göra det lättare att hitta frågorna för kommande tentor/prov. Läs mer om etiketter i artikeln Add labels to questions.

Generella inställningar för interaktionsområdet

När du ställer markören i interaktionsområdet, alltså det område som visar studentens/elevens svarsyta, finns det fler inställningar för uppgiften. Dessa är beroende av uppgiftstyp och beskrivs mer detaljerat för respektive uppgift. Det finns en inställning som är gemensam och det är "Extern identifierare".

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den externa identifieraren är en unik textsträng som skapas automatiskt för uppgiften. Den här strängen har ingen effekt i Inspera Assessment utan används för externa system som samlar data om uppgiften.

ident.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 19 tyckte detta var till hjälp