Rollebeskrivelser i Inspera Assessment

Det finnes flere roller som brukere i Inspera Assessment kan tildeles. Brukerens tilgang til funksjonalitet bestemmes i hovedsak av hvilke roller som er tildelt. Denne kategorien inneholder informasjon om de forskjellige rollene, og tilgangene som følger med.