Vurderingsfunksjonen

Tilgjengelig for Sensor og Hovedansvarlig

Kandidatenes besvarelse finnes på følgende sider:

 • Vurdering
 • Resultater (kun for sensor)
 • Begrunnelser

Fanene tilgjengelig i vurderingsfunksjonen er:

 1. Svar
 2. Oppgaver
 3. Vedlegg
 4. Plagiatkontroll

Screenshot_2020-09-17_at_10.38.52.png

 

1. Svar

I den første fanen kan du lese det innleverte svaret. På automatisk rettede spørsmål kan du se hva kandidaten har svart, samt resultatet (rett/galt). På manuelt rettede spørsmål kan du kun se kandidatens svar.

 

Vis oppgavetekst i svaret

Som standard vises kun svaret i denne fanen, som betyr at spørsmålet i seg selv ikke er synlig. Dersom du klikker "Vis oppgavetekst i svarfanen" øverst i høyre hjørne (se bilde under), får du se både oppgavetekst og svaret sammen.

Screenshot_2020-09-17_at_10.41.31.png

Svarfanen slik den ser ut som standard i et eksempel med oppgavetypen nedtrekk. Du kan trykke øverst i høyre hjørne for å vise oppgaveteksten i svarfanen.

 

Screenshot_2020-09-17_at_10.42.44.png

Svarfanen med "Vis oppgavetekst i svarfanen" aktivert.

Denne innstillingen som viser eller skjuler oppgaveteksten i svarfanen blir husket når du går videre til neste oppgave eller kandidat. Dersom du går ut av vurderingsmodulen, eller logger ut av Inspera, vil denne innstillingen gå tilbake til standard; oppgaveteksten er skjult fra svarfanen.

 

2. Oppgaver

I oppgavefanen kan du se oppgaven slik den ser ut for kandidaten. Om svaret er synlig eller ikke i dette vinduet avhenger av hva slags spørsmålstype det er.

På automatisk rettede oppgaver er følgende synlig i oppgavefanen:

 • Oppgaven
 • Svaralternativene (hvis aktuelt)
 • Det korrekte svaret (markert med grønn tekst eller grønn hake)
 • Kandidatens resultat (ikke nødvendigvis kandidatens svar)

På manuelt rettede oppgaver er følgende synlig i oppgavefanen:

 • Oppgaven

 

3. Vedlegg

I vedleggfanen kan du se alle vedlegg til innleveringen. Dersom det ikke finnes noen vedlegg kan du ikke klikke på vedleggfanen.

Screenshot_2020-09-17_at_10.46.41.png

Dersom et vedlegg har blitt lagt til en kandidats besvarelse via Monitor, vil den være synlig under vedleggsfanen for hver oppgave i prøven for den enkelte kandidaten. Selv om du beveger deg videre til neste oppgave via bunnknappene, vil samme vedlegg være synlig for den kandidaten.

Screenshot_2020-09-17_at_10.46.01.png

 

4. Plagiatkontroll

I plagiatkontrollfanen kan du se eller be om plagiatrapport. Denne funksjonen krever aktivering og en egen avtale med leverandør antiplagiatrapporter (vanligvis Urkund).

 

 

Se og skrive kommentarer og annoteringer

Snakkeboblen vises dersom det finnes annoteringer og/eller kommentarer på spørsmålet i seg selv, eller på kandidatens svar på oppgaven. Tallet ved siden av snakkeboblen viser hvor mange annoteringer og/eller kommentarer som har blitt skrevet.

image-5.png

For å vise annoteringene, klikk på snakkeboblen (1) (hvis du ikke allerede er i den fanen) og deretter klikk på den høyre pilen (2). Les artikkelen Annoteringer og generelle kommentarer i nytt vurderingsverktøy for mer informasjon om dette.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig