Sett poeng på oppgaver

Merk: Hvis du vil laste ned og printe ut alle besvarelser, klikk Valg i toppmenyen, og klikk Skriv ut og last ned alle besvarelser.

Tilgjengelig for Sensor

For å sette poeng på oppgaver, gå til siden Vurdering der du kan se på kandidatenes besvarelser oppgave for oppgave.

Til venstre kan du se besvarelsen. Panelet til høyre (se bilde under) viser, blant annet, hvilken oppgavetype og hvor mange poeng kandidaten har fått på automatisk vurderte oppgaver.

Screenshot_2020-09-17_at_09.30.04.png

Informasjon: Du kan gjøre vurderingen under siden Vurdering.

 

Se og navigere mellom kandidater og oppgaver

I bunnmenyen kan du velge å navigere mellom kandidater og oppgaver som du skal sette poeng på. I eksempelet under er kandidat 56201 og oppgave 1 markert.

Screenshot_2020-09-17_at_09.25.57.png

Du kan lese mer om hvordan man navigerer mellom kandidater og oppgaver i denne artikkelen om Bunnmenyen.

 

Automatisk vurderte oppgaver

Automatisk vurderte oppgaver blir utregnet av Inspera Assessment med en gang kandidaten har levert prøven. Disse oppgavene er markert med et lyn-ikon og har teksten "Automatisk utregnet" øverst i høyre hjørne. Ved å bruke filteret Automatisk poeng i bunnmenyen, kan du velge å kun navigere gjennom de automatisk vurderte oppgavene. 

Screenshot_2020-09-17_at_10.20.58.png

Som sensor kan du overstyre de automatisk vurderte poengene. For å gjøre dette, klikk Overstyr, skriv inn ønsket poengsum (for eksempel 0.5 eller 0,5) og klikk Oppdater.

Screenshot_2020-09-17_at_09.37.22.png

Når du har overstyrt automatisk vurderte oppgaver blir statusen på oppgaven endret til "Overstyrt manuelt noen sekunder siden". Les mer om hvordan Overstyre automatisk utregnet poeng (nytt vurderingsverktøy.

 

Manuelt vurderte oppgaver

På manuelt vurderte oppgaver må du som sensor sette poengene selv. Oppgaver som ikke ennå har blitt tildelt poeng er markert øverst i høyre hjørne med Ikke satt.

Screenshot_2020-09-17_at_10.23.50.png

Til høyre for oppgaven finner du muligheten for å sette poeng. Velg antall poeng ved å klikke på nedtrekksmenyen og velg fra listen, eller skriv inn antall poeng på manuelt på tastaturet. Hvis du starter å skrive et tall i nedtrekksmenyen vil du få forslag fra listen. 

Det er også mulig å sette poengsum med opp til to desimaler. I stedet for å velge poengsum fra listen, skriv inn poengsummen, eksempel 1.5 eller 1,5.

Screenshot_2020-09-17_at_10.25.31.png

Når du har satt poeng vil status på oppgaven endres til "Satt av deg noen sekunder siden".

Ved å klikke Tilbakestill kan du tilbakestille poengene du har gitt.

Merk: Noen prøver har blitt satt opp med karakter på oppgaver i stedet for poeng - da må du ikke sette poeng, men velge fra alternativene i nedtrekksmenyen.

 

Nivå og kriterier

Noen oppgaver kan settes opp med Nivå og kriterier. Dette kan kun bli anvendt på de manuelt vurderte oppgavetypene.

Screenshot_2020-09-17_at_10.11.58.png

Til høyre for oppgaven finner du muligheten for å sette poeng på hvert kriterium hvis det er satt opp. Klikk Banded Marks og velg poeng på hver linje under hvert kriterium.

Screenshot_2020-09-17_at_10.13.25.png

Når du har valgt et nivå (1) for et kriterium, vil en beskrivelse av nivået dukke opp under kriteriet (2). Hvis du endrer nivået vil en ny beskrivelse vises. Denne beskrivelsen viser hva som bør oppnås for dette kriteriet. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig