Beskrivelse av standard sideoppsett for sensor

Denne artikkelen tar for seg de forskjellige sidene som er tilgjengelig for sensor i Marking 2.0. Artikkelen vil gå gjennom hver side, og forklare kort hva du som sensor kan gjøre på disse sidene.

 

Innholdsfortegnelse

 1. Oversikt
 2. Vurdering
 3. Resultater
 4. Begrunnelser
 5. Oppgaver
 6. Hjelp og opplæring

 

Toppmenyen

Toppmenyen øverst i bildet viser prøvens navn, navnet ditt , hvilke roller du har i kontekst av prøven og eventuelt hvilke(n) kommisjon(er) du tilhører.

1_Toppmeny_NO.png

Hvis du er medlem av kun én kommisjon er det ikke flere valg her. Er du derimot medlem av flere kommisjoner får du noen ekstra valg.

Les mer om toppmenyen i artikkelen “Toppmeny for sensor”, der også ekstra valg for kommisjoner beskrives.

 

1  Oversikt

Siden Oversikt gir en oversikt over statusen på vurderingen av kandidatene. 

Oversikt består av to lister (1) som lar deg sortere kandidatene etter

 • Alle kandidater: Gir deg oversikt over alle kandidatene og status på vurderingen.
 • Karakter ikke satt: Oversikt over kandidatene som ikke har fått tildelt en karakter av deg.

1_Oversikt_NO.png

(2) Hver liste består av kolonnene

 • Flagget: Mulighet til å flagge kandidater, og sortere etter kandidater som har blitt flagget. 
 • Kandidat: Kandidatnummer (eller navn dersom prøven ikke er anonym).
 • Vedlegg: Denne kolonnen vil komme opp dersom det ligger et vedlegg knyttet til kandidatens besvarelse. Ved å klikke på filnavnet vil vedlegget åpnes i en ny fane.
 • Din karakter: Her kan du sette karakter direkte på en kandidat, hvis du ikke vil eller skal sette poeng på de enkelte oppgavene.
 • Karakterer: Viser karakterene som du har satt. Hvis du er en del av en kommisjon, vil karakterene som alle sensorene ha satt vises når vurderingen er delt. 
 • Arbeidsflyt: Viser hvor du og eventuelt andre sensorer er i prosessen på hver kandidat.  Hvis du er med i en kommisjon, kan arbeidsflyt være markert med et tall. Hold musepekeren over for å se hvilken sensor som er i den aktuelle prosessen. Arbeidsflyt kan ha følgende statuser:
  • Ikke startet: Vurderingen av kandidaten er ikke startet.
  • Privat: Du har startet på eller fullført vurderingen på kandidaten, men ikke godkjent eller delt vurderingen ennå.
  • Konflikt (gjelder bare for sensorer i kommisjoner): Det er avvik i karakterene som er tildelt kandidaten. 
  • Til godkjenning (gjelder bare sensorer i kommisjoner): Du og medsensor(er) har blitt enige om endelig karakter, og må godkjenne karakterene. 
  • Venter på at alle godkjenner (gjelder bare for sensorer i kommisjoner):  Du har godkjent endelig karakter og venter på at resterende sensor(er) skal godkjenne. 
  • Godkjent: Du har godkjent vurderingen. Hvis du er med i en kommisjon, har alle sensorer godkjent vurderingen.  
 • Endelig karakter: Her vises endelig karakter. Endelig karakter vil ikke vises før vurderingen er godkjent. Hvis du er med i en kommisjon, må alle sensorene ha godkjent vurderingen. 
 • Status poeng: Status Fullført og Ikke fullført viser om det er satt poeng på alle oppgavene eller ikke. 
 • Totalpoeng: Viser totalpoengene som er gitt på prøven. For automatisk vurderte oppgaver vil totalpoengene vises allerede før du starter med vurderingen.  Hvis du er med i en kommisjon, vil totalpoengene som alle sensorene ha satt vises når vurderingen er delt. 
 • Kommisjon: Viser hvilken kommisjon kandidatene tilhører.
 • Sensurfrist: Dersom det er satt sensurfrist på prøvenivå eller på kandidatnivå så vil denne stå her.

Det er mulig å lage nye lister ved å trykke på +-knappen til høyre for listene. Kolonnene i listene kan også endres/redigeres. Les mer om dette i artikkelen "Mestre lister, filtre og søk". 

 

Valg for kandidater

Ved å trykke på knappen med de tre prikkene ved siden av en kandidat, får du en del muligheter for den enkelte kandidat. Du kan også høyreklikke på kandidaten for å få de samme valgene.

mceclip0.png

På kandidatnivå kan du da gjøre følgende:

 • Åpne i: Åpner kandidaten på sidene
  • Oversikt
  • Vurdering
  • Resultater
  • Begrunnelser
 • Vis besvarelse: Bla gjennom kandidatens besvarelse oppgave for oppgave.
 • Åpne besvarelse i ny fane
 • Last ned og skriv ut: Skriv ut kandidatens besvarelse med riktige svar indikert.
 • Begrunnelse: 
  • Vis og rediger: Viser status på begrunnelse for den valgte kandidaten i kandidatlisten. Her kan du også skrive og eventuelt sende begrunnelser.

Vi har en egen guide for sensor om å skrive og sende begrunnelser, og denne vil dekke selve prosessen for dette. 

 

2  Vurdering

På siden Vurdering kan du se på kandidatenes besvarelse oppgave for oppgave og vurdere disse.

Fanene over oppgaven gir deg følgende valg:

2_Vurderingssiden_NO.png

 • 152369 / 2: Besvarelsen til den valgte kandidaten og oppgaven. På automatisk vurderte oppgaver vises også riktige svar.
 • Oppgaver: Her kan du se oppgaven slik den er gitt på prøven. Riktige svar på automatisk vurderte oppgaver vil også vises.
 • Vedlegg: Dersom det ligger et vedlegg knyttet til kandidaten vil du se dette her. PDF vil vises direkte, mens andre filtyper kan lastes ned og åpnes i eget program.
 • Plagiatkontroll: Oppgavetyper som Langsvar og Filopplastning kan sjekkes for plagiat, og hvis plagiatkontroll er aktivert vil du få tilgang til plagiatrapporten her. Les mer om plagiatkontroll.

Vinduet til høyre, se bilde under, viser blant annet hvilken oppgavetype og hvor mange poeng kandidaten har fått på automatisk vurderte oppgaver.

3_Vurderingssiden_NO.png

Inne på besvarelsen kan du også gjøre følgende:

 1. Skrive og se kommentarer og annoteringer på besvarelsen. Dersom en medsensor eller hovedansvarlig på prøven har skrevet en kommentar eller annotering, vil dette indikeres med en snakkeboble ved siden av fanen i den valgte oppgaven.
  image-8.png
  Les mer om hvordan se og skrive kommentarer og annoteringer.
 2. Sette poeng på oppgaven. På automatisk vurderte oppgaver er poengene automatisk utregnet. Det er mulig å overstyre disse poengene [LINK]. På manuelt vurderte oppgaver må du selv sette poengene (se under). 
 3. Sensorveiledning: Hvis det er knyttet en sensorveiledning til selve oppgaven, vil den vises her.
 4. Private notater: Skrive et privat notat på oppgaven. Notatet er kun synlig for deg som sensor, og deles ikke med noen.

 

På manuelt vurderte oppgaver må poengene settes av deg som sensor. 

3_Vurdering_NO.png

Poengene du setter vil vises til høyre for Resultat (1). I kommisjoner vil resultatet vises for alle sensorer når vurderingen er delt. 

(2) Du velger poeng under Poeng. Velg antall poeng ved å trykke på pilen som peker nedover.  Det er også mulig å gi poeng med opp til to desimaler. I stedet for å velge poeng fra listen skriver du poengsummen, for eksempel 2,5 eller 2.5.

Når du har satt poeng, endrer statusen på oppgaven seg til “Satt av deg noen sekunder siden”.

Ved å trykke Tilbakestill, kan du resette poengene du har gitt.

 

For mer om vurdering av de forskjellige oppgavetypene se Steg 1 i guidene:

 

Se og navigere mellom kandidater og oppgaver

På bunnmenyen kan du velge å navigere mellom kandidater og oppgaver som du skal vurdere.  I eksemplet under er kandidat 153368 og oppgave 1 valgt.

image-6.png

Hvordan du kan navigere mellom kandidater og oppgaver kan du lese mer om i artikkelen Bunnmeny

 

3  Resultater

Siden Resultater gir deg en komplett oversikt over kandidatene, oppgavene og kandidatens besvarelse på oppgavenivå.

11_Kandidat-_og_oppgaveliste_NO.png

(1) Kandidatlisten

Liste over kandidatene med totalpoeng og din karakter.

Det er satt opp to standard lister som kan man filtrere kandidater etter: Alle kandidater og Karakter ikke satt. På samme måte som på siden Oversikt kan du redigere kolonner og gjøre valg på kandidatnivå. Det er også mulig å søke og filtrere i listene. 

 

(2) Oppgavelisten 

Viser en oversikt over oppgavene for den valgte kandidaten med oppgavetittel, poeng på oppgaven, om oppgaven er besvart eller ubesvart og status på vurderingen av dem. 

Også denne listen har to standard lister som man kan filtrere oppgaver etter: Alle oppgaver og Manuelle poeng.

Som i kandidatlisten, kan man her lage egne lister ved å klikke Vis søk og filtre-ikonet. 

image-4.png

 

(3) Oppgavepanelet

Kandidatens besvarelse på den valgte oppgaven, og er det samme oppgavepanelet som du finner på siden Vurdering

 

4  Begrunnelser

Siden Begrunnelser har følgende lister/panel:

 • Kandidatlisten
 • Oppgavelisten
 • Begrunnelse til kandidaten: Viser status på begrunnelse for den valgte kandidaten i kandidatlisten. Her kan du også skrive, ta opptak av og sende begrunnelser.mceclip2.png 

Les mer om å skrive, ta opptak av og sende begrunnelser i guiden Sensor - Skrive og sende begrunnelser

 

5 Oppgaver

Siden Oppgaver gir en oversikt over Vekting av oppgaver og Fordeling av oppgaver

mceclip0.png

Siden består av én standardliste (1). Ytterligere lister kan legges til ved å klikke på +-ikonet og deretter velge filterikonet. 

 • Alle oppgaver: Dette er en oversikt over alle oppgavene. Merk: Ikke alle oppgaver vil vises for den enkelte sensor dersom hovedansvarlig har valgt dette i oppsettet av prøven. 

De tre filtrene du kan lage flere lister fra er: 

 • Nummer: Nummer på oppgaven
 • Oppgavetype: Hvilken oppgavetype oppgaven er. For eksempel: flervalg (ett svar), langsvar, fyll inn tekst etc.  
 • Ansvarlig: Dette er hvem oppgaven er tildelt i Fordeling av oppgaver. 

Siden består av sju kolonner (2)

 • Nummer 
 • Navn 
 • Oppgavetype
 • Ansvarlig
 • Standard vekting
 • Tilpasset vekting
 • Maksimum poeng

 

6 Hjelp og opplæring

Denne siden er et dokument hvor du kan finne status og informasjon om vurderingsverktøyet. Dokumentet inneholder også introduksjonsvideoer for sensorer, og henvisning til guider og generell dokumentasjon.

 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig