Side - Begrunnelser

Introduksjon

I Inspera er det et skille mellom det som kalles administrerte begrunnelser, og ikke-administrerte begrunnelser. Funksjonaliteten for begrunnelser er tilgjengelig for alle, men administrerte begrunnelser er en tilleggsfunksjon der formålet er at hovedansvarlig kan administrere prosessen ved å be om begrunnelse på vegne av kandidater, se status på begrunnelsene, og sende begrunnelser til kandidatene.

Administrasjon av begrunnelser settes opp i prøvens innstillinger. 

Nytt i Marking 2.0 er at administrasjonen nå også kan skje direkte i vurderingsverktøyet, der hovedansvarlig nå har flere muligheter som tidligere bare fantes i Monitor.

I sidepanelet finner du to sider som gir deg både oversikt over begrunnelser, og muligheten til å administrere begrunnelser dersom dette er aktivert på prøven.

  • Oversikt begrunnelser (kun tilgjengelig for hovedansvarlig) 
  • Begrunnelser (tilgjengelig for både sensor og hovedansvarlig)

 

Innhold på siden Begrunnelser

Denne siden inneholder vinduer med følgende innhold:

  1. Kandidatlisten
  2. Oppgavevinduet
  3. Begrunnelse til kandidaten

begrunnelse-NO.png

Kandidatlisten

Kandidatlisten viser en oversikt over kandidatene med endelig karakter og om de skal ha begrunnelse eller ikke.
Kandidatene kan filtreres etter listene Alle kandidater, Skal ha begrunnelse, Ferdig og Sendt. Hver liste består av kolonnene Kandidat, Endelig karakter og Begrunnelse. Disse kolonnene kan endres ved å trykke Rediger kolonner. Det er også mulig å lage egendefinere lister ved å trykke på Vis søk og filtre.


Oppgavevinduet

Oppgavevinduet fungerer på samme måte som oppgavevinduet på siden Vurdering, og gir deg mulighet til å bla gjennom oppgavene til den valgte kandidaten i oppgavelisten ved å bruke bunnmenyen. Også her kan du se og skrive kommentarer og annoteringer


Begrunnelse til kandidaten

Ved å trykke på en kandidat i kandidatlisten vil feltet Begrunnelse til kandidat vise hvem som kan redigere begrunnelsen, når den kan sendes og status på begrunnelsen. Dersom det er skrevet en begrunnelse, kan denne leses i feltet under.

 

Skrive og sende begrunnelser for sensor

Sensor skriver og sender begrunnelsen i vinduet til høyre (3).

Se egen guide for sensor for mer informasjon om prosessen. 


Administrere begrunnelser for hovedansvarlig

Se egen guide for hovedansvarlig. 

Hovedansvarlig kan her registrere at kandidaten har bedt om begrunnelse, eller trekke tilbake anmodning om begrunnelse dersom det skulle være nødvendig.

be-om-begr-NO.png

I tillegg kan hovedansvarlig sende begrunnelsen fra samme sted, send-knappen vil bli aktiv når alle forutsetninger for å sende begrunnelse er oppfylt.

Merk: Hovedansvarlig kan ikke sende begrunnelser dersom prøven ikke bruker administrerte begrunnelser. Sensor må selv sørge for å sende begrunnelsen når den er klar og vurderingen er ferdigstilt.

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig