Guide - Vurdere kandidater (for én enkelt sensor)

Denne guiden gjelder for deg som er eneste sensor på prøven, der du ikke skal vurdere sammen med andre sensorer. Godkjenningsprosessen er litt mindre omfattende siden du ikke trenger å samkjøre karakterer med andre sensorer.

Guiden er lang, men du kan alltid hoppe direkte til det steget som er relevant ved å klikke på innholdsfortegnelsen. 

Innholdet i guiden vil basere seg på at du vurderer kandidatene én og én ved å vurdere alle oppgavene i besvarelsen til en kandidat, og deretter går til neste kandidat.

 

Innholdsfortegnelse

 

Logg inn i Inspera Assessment

Du skal logge inn i Inspera Assessment på samme måte som du har gjort før. Når du er invitert som sensor på en prøve, så vil du få en e-post om dette, der det også er en lenke til prøven du skal vurdere.

 • Åpne prøven fra lenken i e-posten, eller
 • Velg og åpne prøven du skal sensurere fra listen etter at du har logget inn.
 • Den første siden du møter den første gangen du åpner prøven, er siden Oversikt. Det er her du skal starte.

Toppmenyen øverst i bildet viser prøvens navn, navnet ditt , hvilke roller du har i kontekst av prøven og eventuelt hvilken kommisjon du tilhører.

image-0.png

Du kan lese mer om toppmenyen i artikkelen “Toppmenyen - for sensor”

 

Få en oversikt over kandidatene

Velg siden Oversikt under Sider om du ikke allerede er på den.

Oversikten viser en liste over alle kandidatene. Listen gir deg en oversikt over følgende:

 • Flagget
 • Kandidat
 • Vedlegg
 • Din karakter
 • Karakterer
 • Arbeidsflyt
 • Endelig karakter
 • Status poeng
 • Totalpoeng
 • Kommisjon
 • Sensurfrist

Les mer om siden Oversikt i Beskrivelse av standard sideoppsett for sensor.  

Tips: På denne siden kan du sette karakter direkte, hvis du ikke vil eller skal sette poeng på de enkelte oppgavene.

 

Kort om Vurderingssiden og navigering

Når du skal vurdere starter du med å velge siden Vurdering under Sider.

Merk: Ønsker du å laste ned og skrive ut alle besvarelsene, trykk Valg i toppmenyen, og deretter Skriv ut og last ned alle besvarelser.

 

Vurderingssiden

På siden Vurdering kan du se på kandidatenes besvarelse oppgave for oppgave og vurdere disse.

Fanene over oppgaven gir deg følgende valg:

image-2.png

 • 153368 / 4: Besvarelsen til den valgte kandidaten og oppgaven. På automatisk vurderte oppgaver vises også riktige svar.
 • Oppgaver: Her kan du se oppgaven slik den er gitt på prøven. Riktige svar på automatisk vurderte oppgaver vil også vises.
 • Vedlegg: Dersom det ligger et vedlegg knyttet til kandidaten vil du se dette her. PDF vil vises direkte, mens andre filtyper kan lastes ned og åpnes i egnet program.
 • Plagiatkontroll: Oppgavetyper som Langsvar og Filopplastning kan sjekkes for plagiat, og hvis plagiatkontroll er aktivert vil du få tilgang til plagiatrapporten her. Les mer om plagiatkontroll.

Vinduet til høyre, se bilde under, viser blant annet hvilken oppgavetype og hvor mange poeng kandidaten har fått på automatisk rettede oppgaver.

image-4.png

Inne på besvarelsen til oppgavene kan du også gjøre følgende:

 1. Skrive og se kommentarer og annoteringer på oppgaven. Les mer om hvordan lese og skrive kommentarer og annoteringer.
 2. Sette poeng på oppgaven (dette vil bli beskrevet nærmere i Steg 1 - Velg kandidat og vurder første oppgave).
 3. Sensorveiledning: Hvis det er skrevet en sensorveiledning til selve oppgaven, vil den vises her.
 4. Private notater: Skrive et privat notat på oppgaven. Notatet er kun synlig for deg som sensor, og deles ikke med noen.
   

Se og navigere mellom kandidater og oppgaver

På bunnmenyen kan du velge å navigere mellom kandidater og oppgaver som du skal vurdere.  I eksemplet under er kandidat 153368 og oppgave 1 valgt.

image-6.png

Hvordan du kan navigere mellom kandidater og oppgaver kan du lese mer om i artikkelen Bunnmeny

 

Start vurderingen

Steg 1 - Velg kandidat og vurder første oppgave

 1. Gå til siden Vurdering.
 2. Velg den kandidaten du ønsker å starte vurderingen til.
 3. Start med oppgave 1, og vurder denne.

Automatisk vurderte oppgaver

Automatiske vurderte oppgaver blir rettet av Inspera Assessment når kandidaten har levert prøven. Disse oppgavene er markert med et lyn og har teksten Automatisk utregnet i øvre høyre hjørne. Ved å filtrere etter Automatiske poeng på bunnmenyen, kan du velge å kun navigere deg gjennom de automatisk vurderte oppgavene.

image-8.png 

Som sensor kan du overstyre poenggivningen av de automatiske vurderte oppgavene. Dette gjør du ved å klikke Overstyr. 

 

Manuelt vurderte oppgaver

På manuelt vurderte oppgaver må du som sensor selv sette poeng.

Oppgaver som ikke har blitt tildelt poeng, er markert i øvre høyre hjørne med Ikke satt.

image-10.png 

Når du trykker deg inn på oppgaven, får du muligheten til å sette poeng under Poeng. Velg antall poeng ved å trykke på pilen som peker nedover. Det er også mulig å gi poeng med opp til to desimaler. I stedet for å velge poeng fra listen skriver du poengsummen, for eksempel 2,5 eller 2.5.

image-12.png 

Når du har satt poeng, endrer statusen på oppgaven seg til “Satt av deg noen sekunder siden”.

Ved å trykke Tilbakestill , kan du resette poengene du har gitt.

Merk: Noen prøver er satt opp med delkarakterer og ikke poeng - i så tilfelle setter du ikke poeng, men velger karakter på oppgaven før du går videre til neste.

 

Ubesvarte oppgaver og vedlegg

En ubesvart oppgave inneholder ingen svar fra kandidaten. For å være helt sikker på at en oppgave er ubesvart, kan du se dette under kolonnen Svar i kandidatlisten på siden Resultater.

Ved noen tilfeller kan ubesvarte oppgaver likevel inneholde en besvarelse. Hvis det ligger et vedlegg knyttet til besvarelsen vil dette vises i verktøylinja under Vedlegg.

image-14.png

For å se vedlegget, klikk på Vedlegg. Hvis vedlegget er en PDF vil det vises direkte i vurderingen, mens andre filtyper må lastes ned. Det vil da vises en lenke for nedlasting når du trykker på Vedlegg.

 

Steg 2 - Gå videre til de neste oppgavene

 1. Gå videre til neste oppgave ved å navigere i bunnmenyen.
 2. Vurder oppgaven etter hvilken oppgavetype det er.
 3. Gjenta til du har vurdert alle oppgavene i besvarelsen til kandidaten.
 4. Når du har gått gjennom alle oppgavene og er ferdig med å sette poeng, vil du få opp en melding om at karakteren er beregnet, og hvilken karakter kandidaten fikk.
  image-16.png
Informasjon: Ved bruk av delkarakterer vil det ikke beregnes karakter automatisk, vi anbefaler at du går til siden Resultater der du får oversikt over alle delkarakterer, og kan sette en hovedkarakter.

Dersom du velger å tilbakestille poengene på en manuelt vurdert oppgave etter at du har vurdert alle oppgavene, vil du få meldingen “Utregnet karakter fjernet - Fordi (kandidatnummer) ikke lenger har komplett poengsum”.

 

Steg 3 - Gå til neste kandidat og vurder oppgavene

 • Naviger til neste kandidat ved å bruke bunnmenyen.
  • Merk: Den første oppgaven som vises, er samme oppgavenummer som du avsluttet ved hos forrige kandidat. Ønsker du å starte på oppgave 1 igjen, navigerer du deg tilbake til oppgaven.
 • Gjenta steg 1 og steg 2.
 • Gjør dette for alle kandidatene.

Underveis i vurderingen din kan du se en  statuslinje øverst i arbeidsområdet som viser hvor langt du har kommet i vurderingen. Denne oppdateres for hver oppgave du har vurdert.

image-18.png

 

Steg 4 - Se over vurderingen

Når du har vurdert alle oppgavene til alle kandidatene, vil statuslinjen vise 100 % fullført.  For å se over vurderingen i sin helhet, kan du gå til siden Oversikt. Dersom du ønsker å se over vurderingen kandidat for kandidat og oppgave for oppgave, kan du gå til siden Resultater.

Merk: Hvis prøven bruker delkarakterer og ikke poeng, så vil du få en god oversikt over alle delkarakterene på siden Resultater.

 

Kort om siden Oversikt

Siden Oversikt gir en oversikt over kandidatene med karakterene som har blitt satt og statusen på poeng. Ved å trykke på listen Karakter ikke satt, filtrerer du kandidatene etter om de har fått satt karakter eller ikke.

image-20.png

 

Kort om siden Resultater

Siden Resultater gir deg følgende oversikt:

 1. Kandidatlisten: Liste over kandidatene med totalpoeng og din karakter.
 2. Oppgavelisten: Liste over alle oppgavene for den valgte kandidaten.
 3. Oppgavevinduet: Kandidatens besvarelse på den valgte oppgaven.

image-22.png
 

Klikk deg gjennom hver kandidat i kandidatlisten, og se over om alle oppgavene er vurdert i oppgavelisten. I oppgavevinduet kan du også se og skrive annoteringer og kommentarer på oppgavene ved å bruke annoteringsverktøyet

Informasjon: Har du satt delkarakterer på oppgavene vil oppgavelisten (2) gi en oversikt over disse, og du kan velge hovedkarakter fra nedtrekksmenyen i kandidatlisten (1).

Les mer om kandidat- og oppgavelisten.

 

Steg 5 - Godkjenn vurderingen

Det siste steget i vurderingsprosessen er å godkjenne vurderingen din. Dette gjør du ved å klikke Godkjenn i toppmenyen.

image-24.png

Når du har klikket denne knappen vil du få opp et vindu hvor du må bekrefte godkjennelsen.

I vinduet som kommer opp starter du i listen Mangler hovedkarakter. Dersom noen kandidater mangler karakter, vil disse vises i denne listen.

image-26.png

 

Listen Ikke fullført vil vise deg en oversikt over de kandidatene som ikke har fått poeng på alle besvarte oppgaver.

Alle kandidater viser deg en oversikt over alle kandidatene, kommisjonen kandidatene hører til, karakterer, din karakter, endelig karakter og eventuell sensurfrist. I denne listen har du fortsatt mulighet til å (1) endre karakterer,  (2) se på besvarelse, laste ned og skrive ut besvarelser, samt skrive begrunnelse på kandidatnivå.

image-28.png 

 

Når du er klar til å godkjenne vurderingen din, trykker du på den blå knappen Godkjenn nå.

image-30.png

Ved å godkjenne låses poeng og karakterer, og vurderingsprotokollen blir tilgjengelig. Du kan fortsatt redigere kommentarer og begrunnelser.

Når du har trykket Godkjenn nå, vil du få en bekreftelse på at vurderingen er godkjent, og knappen for godkjenning vil deaktiveres.

image-32.png 

Merk at for sensorer uten kommisjon vil det ikke stå “Arbeidsflyt for kommisjon (kommisjonsnavn), men  “Arbeidsflyt for (ditt navn).

Trykk Lukk (grå knapp) for å komme tilbake til vurderingsmodulen.

Dersom du ønsker å laste ned vurderingsprotokollen har du mulighet til dette i toppmenyen ved å trykke Last ned vurderingsprotokoll.

image-34.png 

Vurderingsprotokollen vil åpnes i en ny fane.

 

Steg 6 - Private notater, begrunnelser og kommentarer i besvarelsen

Du kan skrive både private notater, begrunnelser og kommentere i besvarelsen gjennom hele vurderingsprosessen. Felt for private notater finnes for hver oppgave i vurderingen, og du kan velge å sette disse inn i begrunnelsesfeltet. 

Mer informasjon om hvordan du kan skrive og sende begrunnelser finner du i denne guiden:

Sensor - Skrive og sende begrunnelser

Mer informasjon om hvordan du kan kommentere en besvarelse, og hvem som kan se kommentarene, finner du her:

Annoteringer og generelle kommentarer i nytt vurderingsverktøy.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig