Lag en Inspera Assessment-prøve

Inspera Assessment tilbyr flere alternativer for å lage prøver. En prøve kan bli satt opp manuelt, enten fra bunnen av eller ved bruk av maler, den kan importeres fra et eksternt tilkoblet system, eller den kan opprettes gjennom våre API-er.

Denne artikkelen vil guide deg gjennom et manuelt oppsett av en prøve. Oppretting av prøver er tilgjengelige for brukere med rollen Hovedansvarlig.  

1. Logg på Inspera Assessment, og velg Prøver -> Prøver

2. Velg deretter Ny prøve (oransje knapp) øverst til høyre. Velg Inspera Assessment fra rullegardinmenyen. 

Oversikt over denne artikkelen

Del 1 - Oppsett

Del 2 - Kandidater

Del 3 - Innstillinger

Del 4 - Legg til bidragsytere til prøven 

Del 5 - Design, vurderingsinnstillinger og aktivering

 

Del 1 - Oppsett

Den første delen av oppsettet er å gi prøven et navn, velge oppgavesett og angi start- og sluttid for prøven: 

tusen.png

 

Navn på prøven: Gi prøven et navn. 

Velg oppgavesett: Klikk på filvelgeren til høyre i feltet, så får du en liste over oppgavesettene som du har tilgang til. Husk at du som hovedansvarlig ikke har automatisk tilgang til oppgavesett, så forfatteren må dele det med deg før du kan legge det til prøven. 

Det andre alternativet er å lage et oppgavesett mens du er i farten. Du må ha rollen Forfatter for å gjøre dette. 

Starttidspunkt: Dette er startidspunktet for prøven. Kandidatene vil ikke kunne åpne prøven og se oppgavene før denne tiden. 

Normert sluttid: Dette er når prøven lukkes. Når denne tiden er nådd, vil kandidater som fremdeles holder på automatisk bli omdirigert til innleveringssiden der de da kan sende inn svarene sine. Når tiden har gått, vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til oppgavene. 

Varighet: Feltet "Varighet" brukes til å begrense tiden kandidaten kan bruke til å fullføre prøven. Eksempel: Hvis prøven starter kl. 09.00 og slutter kl. 13.00, og varigheten er satt til 2 timer, kan kandidaten starte når som helst mellom kl. 09.00 og 13.00, men har bare to timer på seg til å fullføre prøven. 

Merk at normert sluttid vil gjelde også i dette tilfellet, og prøven vil avsluttes på dette tidspunktet, selv om kandidaten ennå ikke har brukt to timer. 

Informasjon: Varigheten til en prøve kan ikke settes til mer enn 8 timer.  

Informasjonsdokument: Dette er et valgfritt felt. Informasjonen som blir lagt til her, vil bare være synlig for kandidatene på dashboardet deres. Informasjon som kandidatene skal ha tilgang til under prøven, skal ikke legges til her. 

Les mer om Informasjonsdokument

 

Del 2 - Kandidater

Den andre delen er å legge til kandidater til prøven. 

tusenoghalv.JPG

Vi kan tilby forskjellige måter å legge kandidater til en prøve på. 

Invitér med prøvekode.

Hvis du legger til kandidater manuelt, kan du se denne artikkelen for kandidattyper og hvordan du legger dem til: 

Andre kandidattyper.

 

Del 3 - Innstillinger

Vi tilbyr en rekke innstillinger på prøven, og detaljene finner du i de koblede artiklene. Innstillingene du velger, avhenger av type prøve, og hvordan du planlegger og strukturerer prøvene dine fra start til slutt. 

tusenogto.JPG

Utvid seksjonene for å se de forskjellige tilgjengelige innstillingene. 

Help center artikler for hver seksjon:

 

 

Del 4 - Legg til bidragsytere til prøven 

Det er her du bestemmer hvem som skal bidra, og hvilke roller de har i forbindelse med prøven. 

Les mer om bidragsytere.

tusenogen.png

 

Del 5 - Design, vurderingsinnstillinger og aktivering

Klikk på Neste-knappen for å komme til neste trinn i konfigureringen av prøven. 

Tusenogtre.JPG

Design:

Først går du til designinnstillingen for prøven. Forfatteren kan velge design innstillinger i oppgavesettet, og disse blir automatisk overført til prøven. Hovedansvarlig kan imidlertid endre disse innstillingene for prøven, og dette vil ikke ha innvirkning på utformingen av oppgavesettet. 

Vurderingsinnstillinger:

Her velger du karakterskalaen som gjelder for prøven. Hvis det er automatisk evaluerte oppgave i prøven, vil terskelverdier bli lagt til. Disse kan endres nå, eller av sensor i vurderingsprosessen. 

Terskelverdier kan også aktiveres her hvis det ikke er noen automatisk evaluerte oppgaver i prøven. Ved å aktivere terskelverdier, vil sensorene kunne sette poeng på hver oppgave som kan brukes til å beregne en karakter. Hvis terskelverdiene ikke er aktivert, vil sensorene sette en karakter på hver oppgave, og sluttkarakteren beregnes ikke automatisk. 

Denne innstillingen kan endres etter at prøven er fullført. Når vurderingen starter, er alternativet for å aktivere terskelverdier ikke lenger tilgjengelig. Vurderingen starter når en sensor setter poeng eller karakter. 

Last opp  sensorveiledning på dette trinnet. Sensorveiledningen kan være av en hvilken som helst filtype, og sensoren laster den ned fra vurderingsverktøyet.  Les mer om sensorveiledning

Aktivering

Dette vil vise et sammendrag som inneholder starttidspunkt og sluttid, oppgavesettet som blir brukt, prøveinformasjonen som ble lagt til i del 1, og eksamensvakt instruksjoner fra del 3 (Sikkerhetsalternativer).  

Knappen "Neste" har nå blitt endret til "Aktiver", og når du er fornøyd med innstillingene, klikker du for å aktivere prøven. 

Aktiver:

Aktivering av prøven vil gjøre prøven synlig for de kandidatene som er satt opp. Prøven åpnes automatisk ved starttidspunktet. 

Invitasjonen vil bli sendt til sensorene som er lagt til som bidragsytere. 

Du kan aktivere/deaktivere prøven så mange ganger du ønsker, invitasjoner vil bare sendt én gang. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 15 syntes dette var nyttig