För Tentavakter

Dela dessa instruktioner till tentavakter i god tid innan provdagen. Se till att extradatorer med SEB finns tillgängliga för tentavakter under provet.