Uppgiftstyper - Automatiskt poängsatta

Se alla 16 artiklar

Uppgiftstyper - Manuellt bedömda

Se alla 7 artiklar

Uppgiftstyp - Icke rättad eller bedömd

Tenta- och provtyper och inställningar

Se alla 37 artiklar

Uppgiftsgrupper och inställningar

Se alla 11 artiklar

Inställningar i Uppgifter

Se alla 17 artiklar

Resurser för tentamens- och provförberedelser

Se alla 18 artiklar

Item Bank