Samlad bedömning - studentens/elevens första sida

Funktionen är tillgänglig för rollen student/elev.

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.

I en samlad bedömning kan du antingen visa de ingående tentorna/proven som en separat del eller grupperad med alla ingående delar på studentens/elevens sida med kommande tentor/prov.

 • Separerad: Tentorna/proven visas som vanligt under Mina tentor/prov när studenten/eleven är tilldelad/anmäld och tentan/provet har aktiverats i Inspera
 • Grupperad: Alla ingående delar i den samlade bedömningen visas för studenten/eleven i en lista. Studenten/eleven måste vara tilldelad/anmäld och tentan/provet måste vara aktiverad. 

Innehållsförteckning

Separerad vy

De ingående tentorna/proven visas som separata tentor/prov. Enbart tentor/prov som är klara för att genomföras visas i vyn.

 

Grupperad vy

I den grupperade vyn visas alla ingående tentor/prov som individuella delar i den samlade bedömningen.

Samlad bedömning grupperad.png

Information om vad som visas i grupperad vy

Startsidan

Tabellen med de tentor/prov som ingår i den samlade bedömningen innehåller följande kolumner:

 • Namn: Tentans eller provets namn
 • Status: Tentans eller provets status
 • Starttid: Tentans eller provets starttid
 • Sluttid: Tentans eller provets sluttid
 • Åtgärder: Öppna

Innan starttiden

För en enskild tenta/prov så kan studenten/eleven se följande information:

 • Tentans eller provets namn
 • Tentans eller provets start- och sluttid
 • Status för tentan/provet
 • Eventuell planerad extratid
 • Om studentens/elevens webbläsare är godkänd eller inte. Om SEB används, visas den informationen.
 • Öppnaknapp

Innan starttiden kan det se ut så här för studenten/eleven. 

Samlad bedömning kommande tenta.png

Under skrivtiden

För en enskild tenta/prov så kan studenten/eleven se följande information:

 • Tentans eller provets namn
 • Tentans eller provets start- och sluttid
 • Status för tentan/provet
 • Eventuell planerad extratid
 • Om studentens/elevens webbläsare är godkänd eller inte. Om SEB används, visas den informationen.
 • Öppnaknapp

Under tiden som tentan/provet är öppen ser det ut så här för studenten/eleven 

Samlad bedömning pågående.png

Efter inlämning, innan bedömning

När studenten/eleven har lämnat in en av de ingående tentorna/proven så kan de se följande information: 

 • Tentans eller provets namn
 • Tentans eller provets start- och sluttid
 • Status för tentan/provet

Samlad bedömning inlämnad.png

Efter inlämning, bedömningen är färdig

När bedömningen är bekräftad är det Admin som publicerar resultatet enligt lärosätets/skolans rutiner. Den information som visas som standard är markerad i fetstil: 

 • Tentans eller provets namn
 • Tentans eller provets start- och sluttid
 • Status för tentan/provet
 • Visa inlämnade svar
 • Länk för att ladda ner i PDF-fil
 • Resultatöversikt
  • Betyg/Totalpoäng
  • Poäng per uppgift
  • Kommentarer och anteckningar
 • Motivering av resultat

Samlad bedömning Bedömd.png

Notera: Informationen som visas för de ingående tentorna/proven beror på vilken status de har och vad Admin har aktiverat under Efter tenta/prov. Du kan läsa mer om detta i artikeln Inställningar - Efter tentamen/provet.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp