Samlad bedömning och APIer

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.
Notera: Alla nya och uppdaterade APIer finns listade på sidan "Inspera Open APIs" https://ia.inspera.no/apidoc/ eller (https://{base-url}/apidoc)

Markera en tenta/prov som samlad bedömning

Ett nytt boolean fält isAssessmentPath har lagts till för alla GET APIer (GET returnerar data om tentor/prov eller som de kallas i APIerna AssessmentRuns) för "/test/".

Detta är ett valfritt fält men måste inkluderas och sättas till true för att alla objekt som är samlad bedömning ska returneras.

För POST APIer för “/test/” d v s de som skapar och uppdaterar tentor/prov (AssessmentRuns) så används samma boolean fält isAssessmentPath för att markera tentan/provet som en samlad bedömning (true) eller som en "vanlig" tenta/prov (false).

Lägg till en tenta/prov som ingående del på en samlad bedömning

Ett nytt integer fält parentId har lagts till GET APIer för “/test/”. Detta fält inkluderas endast i de tentor/prov som ingår i en samlad bedömning. Inspera hanterar inte hierarkier i de samlade bedömningarna så det går inte att kombinera värdena isAssessmentPath=true och parentId != 0.

Samma värde för parentId ska användas i POST request endpoints för att skapa och/eller uppdatera tentor/prov för att koppla dem till en samlad bedömning eller för att ta bort dem.

Inkludera andra fält

Det är även möjligt att ange andra fält som är kopplade till samlad bedömning i både GET och POST APIer för “/test”.

gradingWeight (number) är ett möjligt fält för de ingående tentorna/proven i en samlad bedömning.

shortDescription (string) är möjligt för den samlade bedömningen

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp