Samlad bedömning - översikt

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.

Innehållsförteckning

Översikt

Samlad bedömning stödjer kontinuerlig bedömning av kunskaper och egenskaper i kontexten av antingen formativ (löpande bedömning) eller summativ (bedömning av samlade kunskaper) bedömning. Funktionen låter dig gruppera individuella examinationer/bedömningsmoment, som först bedöms separat och kan avslutas med en samlad bedömning. 

Det finns två användningsområden för samlad bedömning:

 1. Att genomföra en serie av bedömningar som utvärderar studentens/elevens prestationer över tid. Det kan exempelvis vara alla examinationer/prov för den kommande terminen. Dessa kan även viktas för att räkna fram ett slutligt resultat.
 2. Att genomföra summativ bedömning utifrån en eller flera komponenter, som för sig har olika tidsfönster, varaktighet, bedömningsförfarande och återkoppling. Ett exempel är språktester bestående av fyra olika kunskaper; läsa, skriva, lyssna och prata. Läsa, skriva och lyssna kan genomföras som en testenhet med samma tidsfönster medans prata schemaläggs separat.

Samlad bedömning i betatestning stödjer följande: 

 • Sätta upp en samlad bedömning där de ingående delarna bedöms som en helhet
 • Studenter/elever kan registreras på den samlade bedömningen och distribueras till de ingående delarna eller registreras separat på någon/några av de ingående delarna 
 • Bedömningskommittéer kan läggas på den samlade bedömningen 
 • När betyg används, räknas totalbetyget ut med hjälp av gränsvärden och resultatet tar hänsyn till eventuell viktning av de ingående delarna
 • Studenter/elever kan se sitt slutliga resultat och återkoppling för den samlade bedömningen i Inspera 
 • En uppdaterad student- eller elevvy som ger en bättre översikt över samlad bedömning och de ingående delarna
 • Nytt öppet API för att skapa tentor/prov bestående av flera delar
Notera: Den nya student- eller elevvyn kommer att vara i beta under 2023 och vi rekommenderar att den inte används på summativa tentor/prov innan den släpps ur beta. Det går dock bra att använda på formativa test från och med tredje kvartalet. 

Den nuvarande och den nya student- eller elevvyn kommer att användas parallellt och studenter/elever kommer att automatiskt öppna en samlad bedömning i den nya vyn.  

Definitioner

 • Inspera assessment: Är benämningen på de tentor/prov som du skapar i Inspera. Det är sedan dessa, individuella tentor/prov som du sedan kan lägga till en samlad bedömning. 
 • Samlad bedömning: Är ett objekt som innehåller Inspera assessment objekt. Dessa organiseras och sätts upp i kontext av en samlad bedömning. En samlad bedömning består av flera ingående delar som i sin tur kan vara olika typer av tenta/prov. Bedömningen som helhet används för att utvärdera en students/elevs sammanlagda prestation och leder fram till ett slutligt resultat. För samlad bedömning kan du göra följande:
  • Sätta upp/lägga till Inspera Assessments inom den angivna tidsramen
  • Lägga till och hantera medarbetare
  • Registrera och hantera studenter/elever
  • Lägga till och hantera kommittéer
  • Ange bedömningstyp, arbetsflöde för bedömning, metod för att räkna ihop poäng (vikta de ingående delarna), betygsskala och gränsvärden
  • Bedömningsalternativ: Bekräfta alla studenter/elever på en gång eller individuellt
  • Inställningar för sambedömning: Individuell eller Delad bedömning, Bekräftelse av betyg och resultat

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp