Verktygsfält för uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Verktygsfältet hittar du ovanför uppgiftstextsområdet för samtliga uppgiftstyper.

Verktygsfält

Innehållsförteckning

Information om verktygsfältet

I uppgiftstexten kan du lägga till formler i LaTeX, tabeller, bilder, länkar, video-och ljudklipp, filer och PDF-panel. Verktygsfältet finns på samtliga uppgiftstypen. Uppgiftstextsområdet är fritext med WYSIWYG (what you see is what you get) formatering.

Ångra/Gör om

undo

 • Ångra
 • Gör om

Det går förstås alldeles utmärkt att använda tangentbordets kortkommandon t ex ctrl-z, men om du föredrar att klicka på knappar så finns de längst till vänster i fältet.

Formatering

formattera uppgiftstext.png

 • Fetstil
 • Kursiverat
 • Understruken
 • Nedsänkta tecken
 • Upphöjda tecken
 • Numrerad lista
 • Punktlista
  • Minska indrag (aktiveras tillsammans med listor)
  • Öka indrag (aktiveras tillsammans med listor)
 • Radera formatering
Information: Funktionen Radera formatering kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera. 

LaTeX (kräver aktivering) 

LaTex

Det finns två möjligheter att använda LaTeX i din uppgift, beroende på hur säker du är på att skriva i det språket. Du kan hoppa mellan de två sätten under tiden du författar din uppgift.

LaTeX-läge mceclip3.png

 • Byt mellan redigering och förhandsvisning av matematiska uttryck

När du klickar på { }, LaTeX-läge, kan du skriva in din LaTeX-text direkt i uppgiftstextområdet tillsammans med den övriga uppgiftstexten. För att det ska rendera till matematisk uttryck behöver du markera texten och klicka på Σ eller Ctrl+M. Du kan läsa mer om detta i artikeln LaTeX mode

För att avsluta redigeringen, klickar du åter på { }. Då kommer all LaTeX-kod att visas som matematiska uttryck. 

Att på det här sättet byta mellan redigering och förhandsvisning är fördelaktigt när du är säker på att skriva i LaTeX. 

Matte mceclip4.png

 • Matte

Med den här funktionen kan du skriva in matematiska uttryck genom att skriva in LaTeX-kod och förhandsgranska direkt på skärmen. När du är klar så klickar du på OK för att sätta in det matematiska uttrycket. 

Om du dubbelklickar på en renderad LaTeX-kod så öppnas den upp i redigeringsvy.

Tabell

Tabell

När du klickar på symbolen för Tabell så öppnas en ruta med Tabellegenskaper. Här redigerar du utseendet för tabellen. Detta är vad du kan göra:

Rader och kolumner

Här anger du antalet kolumner respektive rader. Det går att ha rubriker för både rader och kolumner.

Bredd och höjd

Bredd och höjd definieras som standard i pixlar men du kan även ange % av uppgiftstextområdet genom att sätta "%" efter det inmatade värdet.

Rubriker

Att lägga till rubriker formatterar automatiskt texten i fetstil i första raden, första kolumnen eller båda.

Cellavstånd och cellutfyllnad

Cellutfyllnad är utrymmet mellan cellens kantlinje och dess innehåll. Du kan tänka på det som marginal. Värdet anges i antal pixlar.

Kantstorlek

Detta är tjockleken på kantlinjen och anges i pixlar.

Justering

Detta styr hur texten kommer att visas i cellen: Vänter; centrerad; eller höger.

Rubrik

Detta kommer sätta en rubrik på tabellen. Skriv in önskat text.

Länkar (filer och url'er)

Tips: Vi rekommenderar å det bestämdaste att du förhandsgranskar och testar en uppgift med tillagda filer och/eller url'er i säker webbläsare om en sådan ska användas. Om dessa inte läggs till korrekt kan det påverka studentens/elevens tillgång till materialet om det skrivs i säker webbläsare. 

Filer

 • Lägg till fil
 • Infoga/Redigera länk (Ctrl+K)

Du kan lägga till en fil i form av länk till filen. Klicka på Paper clip Icon - Download in Glyph Style  Lägg till fil och bläddra i dina bibliotek för att ladda upp korrekt fil.

För att lägga till en url hyperlänk, klicka på Link - Free multimedia icons Infoga/Redigera länk (Ctrl+K) och du kommer att få en popupruta med två flikar:

Länkinformation

 • Visningstext = vilken text som ska visas för studenten/eleven när de ser uppgiftstexten i tentan/provet
 • Länktyp = standard är url
 • Protokoll = standard är http:// 
 • URL = skriv eller klista in den url som du vill länka till. Om du inkluderar protokollet (http://, https;//, etc.) och detta skiljer sig från standardprotokollet kommer detta uppdateras automatiskt.

Mål

På den här fliken kan du ange hur sidan kommer öppnas när studenten/eleven klickar på länken.

Multimedia (bilder, ljud- och videofiler) 

Multimedia

 • Lägg till bild
 • Bifoga PDF
 • Lägg till ljudklipp
 • Lägg till videoklipp

Bilder

Du kan lägga till bild/er i din uppgift på det här viset:

Klicka på Lägg till bild och bläddra fram till den bild du önskar lägga in. Högerklicka på bilden och välj Bildegenskaper för att justera storlek, lägga till alternativ text, kantlinjer m.m.

Notera: Bilden kommer att läggas in som den är och kommer inte skalas om automatiskt. Det som laddas upp är det som kommer att visas på skärmen, om än anpassat för den aktuella skärmen (vanligen en bredd på 800px). Att lägga in en bild på 8000 x 6000 pixel, 10MB gör enbart att det tar längre tid för studentens/elevens dator att ladda bilden.

Ljudklipp (mp3)

Klicka på Lägg till ljudklipp och klicka sedan i placeholdern för att lägga till filen och hantera ljudklippet. 

Tekniska specifikationer för ljudfiler

Filtyp som stöttas: mp3
Max filstorlek: 50MB

 • Titel: Sätts som standard till 'Audio Clip'
 • Ljudfil: Klicka på Lägg till ljudfil (mp3) och bläddra sedan fram för att hitta filen du vill lägga till
 • Alternativ
  • Stil: Du kan välja mellan Standard och Enkel stil för ljudpanelen i uppgiften. Spara och klicka på Förhandsgranska för att se skillnaden mellan de två.
  • Kan pausa uppspelning av klipp: Genom att avmarkera alternativet så inaktiveras pausknappen och det betyder att när studenten/eleven klickar Spela för att lyssna på ljudklippet, så kommer hela att spelas utan möjlighet att pausa.
  • Antal tillåtna uppspelningar:  Det är möjligt att begränsa antalet gånger en student/elev får lov att spela upp ett ljudklipp. Du kan ange mellan 1-6 uppspelningar eller lämna som Obegränsat vilket är standardinställningen.
  • Interaktionens synlighet (kräver aktivering och är tillgänglig för vissa uppgiftstyper*):
   • Alltid synlig (standard): interaktionselementet är tillgängligt för studenten/eleven före, under tiden och efter det att klippet spelas upp
   • Visa när slutförd: interaktionselementet (t. ex. svarsrutan på essäuppgifter eller svarsalternativen på en flervalsuppgift) visas när klippet är uppspelat 
   • Visa och spela alternativen efter avslutad uppspelning gör att svarsalternativ i form av ljudklipp spelas upp automatiskt när ljudfilen i uppgiftstexten är uppspelad. Detta alternativ är tillgängligt när ljud har valts som svarsalternativ på en flervals eller flersvarsuppgift. 

   * Kontroll av interaktionens synlighet stöttas inte på uppgifter av typen: Textfält, Sifferfält, Mattefält och Sammansatt

Videoklipp (mp4)

Klicka på Lägg till videoklipp och klicka sedan i placeholdern för att lägga till filen och hantera videoklippet. 

Tekniska specifikationer för videofiler

Filtyp som stöttas: mp4
Max filstorlek: 20MB

 • Titel: Sätts som standard till 'Video Clip'. Fältet kan lämnas tomt.
 • Videofil: Klicka på Ladda upp och bläddra sedan fram för att hitta filen du vill lägga till
 • Alternativ
  • Stil: Du kan välja mellan Standard och Enkel stil för videopanelen i uppgiften. Spara och klicka på Förhandsgranska för att se skillnaden mellan de två.
  • Kan pausa uppspelning av klipp: Genom att avmarkera alternativet så inaktiveras pausknappen och det betyder att när studenten/eleven klickar Spela för att se på videoklippet, så kommer hela att spelas utan möjlighet att pausa.
  • Antal tillåtna uppspelningar:  Det är möjligt att begränsa antalet gånger en student/elev får lov att spela upp ett videoklipp. Du kan ange mellan 1-6 uppspelningar eller lämna som Obegränsat vilket är standardinställningen.
  • Interaktionens synlighet (kräver aktivering och är tillgänglig för vissa uppgiftstyper*):
   • Alltid synlig (standard): interaktionselementet är tillgängligt för studenten/eleven före, under tiden och efter det att klippet spelas upp
   • Visa när slutförd: interaktionselementet (t. ex. svarsrutan på essäuppgifter eller svarsalternativen på en flervalsuppgift) visas när klippet är uppspelat 

   * Kontroll av interaktionens synlighet stöttas inte på uppgifter av typen: Textfält, Sifferfält, Mattefält och Sammansatt

Du kan läsa mer om ljud- och videoklipp i artikeln Ljud- och videoklipp i uppgifter.

PDF-fil 

 • Bifoga PDF-fil

När du lägger till en PDF-fil så visas den som en separat del till vänster om uppgiften; en PDF-panel.
Du kan använda en PDF-fil för att ge mer information för studenten/eleven att lösa uppgiften t ex en formelsamling eller för att tillhandahålla en längre uppgiftstext. Tänk dock på om skärmläsare kan läsa den bilagda PDF-filen.

Tips: Förhandsgranska PDF-filen genom att klicka i det övre, högra hörnet på mceclip1.png Förhandsgranska.

Sätt in fler interaktionsmoment

 • Sätt in

Interaktion

För att lägga till ytterligare interaktionselement klickar du på Sätt in. Detta gör att du kan ställa delfrågor i en uppgift. Var dock noga med att granska så att poängsättningen fungerar som du tänkt dig. Att lägga till fler interaktionsmoment är tillgängligt på uppgiftstyperna Flerval, Flersvar, Sant / Falskt, Textfält, Sifferfält, Textalternativ och Textområde. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp