Den här funktionen är tillgänglig för Admin.

Integrationen med Ladok skickar data om tentamenstillfällen och registrerade studenter till Inspera och skickar tillbaka resultat på tentan till Ladok. 

Innehållsförteckning

Sätta upp ett tentamenstillfälle

På Sunets Wiki hittar du instruktioner för att sätta upp ett aktivitetstillfälle i Ladok som skickas till Inspera och automatiskt skapar ett tentamenstillfälle. Sunets användarguider för Ladokintegrationen.  

Viktigt att komma ihåg är:

  • Typ av aktivitetstillfälle ska vara antingen Digital tentamen (LIS) eller Digital omtentamen (LIS)
  • Använd anonymiseringskod ska vara markerad
  • Anmälan krävs ska vara markerad
  • Ett aktivitetstillfälle bör alltid avse en modul för att resultatrapporteringen ska fungera

När aktivitetstillfället är skapat i Ladok skickas information till Inspera. När Inspera tar emot meddelandet från integrationen så skapas ett tentamenstillfälle automatiskt. Detta innehåller:

  • Tentamens namn (det svenska namnet)
  • Start- och slutdatum
  • Start- och sluttid

Om något av detta behöver redigeras ska detta göras i Ladok eftersom Inspera inte skickar tillbaka uppdateringar till Ladok. Du kan nu hantera tentamenstillfället på samma sätt som gör med tentor skapade i Inspera t ex applicera en mall med inställningar, lägga till uppgiftsgruppen och lägga till admin, bedömare och tentavakter. 

Studenter anmälda till tentan

När en student anmäls på aktivitetstillfället, oavsett om det är studenten själv anmäler sig till tentan eller om det görs av en Ladokadministratör, skickas följande information till Inspera:

  • StudentID (Ladoks UUID)
  • Studentens förnamn
  • Studentens efternamn

Studenten måste ha ett konto i Inspera för att kunna logga in i Inspera. Detta skapas automatiskt antingen när de loggar in för första gången eller när Ladok skickar över en registrering för en tentamen. 

Information: Om studenten har loggat in i Inspera innan Ladokintegrationen aktiverats så behöver ni säkerställa att det kontot innehåller "Ladok UUID". Vänligen kontakta Service Desk för att få mer information om detta.

Rapportera resultat

När bedömningen har markerats som slutförd aktiveras Ladok för admin. En admin är den enda roll som kan föra över resultat till Ladok via integrationen.

När du klickar på Överför alla betyg skickas betyg och totalpoängen (skrivningspoängen) via integrationen till Ladok. 

_verf_r_till_Ladok_svenska.png 

På Sunets Wiki hittar du information hur resultatöverföringen uppdaterar Ladok och hur det ser ut. Sunets användarguide för Ladokintegrationen - rapportera resultat.  

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp