Sätt poäng/betyg via MS Excel (.xlsx)

Den här artikeln handlar om de två funktionerna:

Funktionen att ladda ner underlaget i MS Excel med filformatet .xlsx. är tillgängligt för rollerna Admin och Bedömare medan att ladda upp/importera poäng respektive betyg enbart är tillgängligt för rollen Bedömare. 

Information: De här funktionerna kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Innehållsförteckning

Sätt betyg via MS Excel (.xlsx)

Den här funktionen gör det möjligt att importera betyg för studenter/elever. Det kan vara effektivt vid t ex muntliga tentor/prov där betyg beslutas utanför Inspera.

Hur exportera ut underlaget i MS Excel (.xlsx)

För att underlätta importen kan du först ta ut underlaget d v s alla ID för de studenter/elever som är anmälda till tentan/provet. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Under Ladda ner, välj Betyg i MS Excel (.xlsx)

Ladda_ner_Excel.png

 

Innehållet i filen

Filen innehåller följande kolumner:

 • Candidate ID
 • Grade

Om inga betyg har matats in för studenten/eleven så kommer den kolumnen att vara tom.

Betyg_i_Excel.png

Hur importera betyg via MS Excel (.xlsx)

I den nerladdade filen kan du nu mata in betyg för respektive student/elev. För att ladda upp filen gör du som Bedömare så här:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Välj Ladda upp Betyg från MS Excel(.xlsx)
 5. Klicka på Bekräfta
 6. Sök fram .xlsx-filen och markera den. Klicka på Öppna

Ladda_upp_betyg_Excel.png

Notera: Inga ändringar för CandidateID kan göras i filen. CandidateID måste finnas i filen för att ett betyg ska kunna importeras till studenten/eleven.
Notera: Värdet för betyget måste vara desamma som för den betygsskala du använder. Om du t. ex. använder Godkänd/Underkänd så måste värdena vara Godkänd eller Underkänd, medans om du använder U/G så är värdena U eller G. 

Information:

 • Betyg i .xlsx-filen kommer skriva över betyg som matats in manuellt i Inspera Assessment
 • Tomma celler i .xlsx-filen kommer inte att skriva över betyg som matats in manuellt i Inspera Assessment
 • Det är möjligt att ladda upp betyg med hjälp av .xlsx-filen flera gånger
 • Om betyg laddas upp för student/elev som inte har startat tentan/provet så kommer deras status att ändras till Lämnat in

Sätt poäng via MS Excel (.xlsx)

Den här funktionen gör det möjligt att importera poäng per uppgift för studenter/elever. Det kan vara effektivt om bedömning av individuella uppgifter görs utanför Inspera.

Hur exportera ut underlaget i MS Excel (.xlsx)

För att underlätta importen kan du först ta ut underlaget d v s alla ID för de studenter/elever som är anmälda till tentan/provet. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Under Ladda ner, välj Poäng i MS Excel (.xlsx)

Ladda

Innehållet i filen

Filen innehåller följande kolumner:

 • Candidate ID
 • Question number
 • TotalScore (den här kolumnen läses inte in när poängen laddas upp i Inspera)

När ett svar inte har poängsatts, så är cellen för CandidateId och Question number tom.

Hur importera poäng via MS Excel (.xlsx)

I den nerladdade filen kan du nu mata in poäng för respektive uppgift. För att ladda upp filen måste du ha rollen Bedömare .

Information: Den här funktionen är i Öppen Beta. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.
 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Välj Ladda uppPoäng från MS Excel (.xlsx)
 5. Klicka på Bekräfta
 6. Sök fram .xlsx-filen och markera den. Klicka på Öppna

Information

 • Kolumnen TotalScore kommer att ignoreras när du laddat upp filen med poäng. Inspera kommer att summera som vanligt för att få fram respektive students/elevs totalpoäng.
 • Totalpoängen som är angiven för uppgiften kan inte överskridas. Högre värden kommer att ignoreras när du laddar upp filen. 
 • Tomma celler i .xlsx-filen kommer inte att nollställa poäng i Inspera Assessment
 • Det är möjligt att ladda upp poäng med hjälp av .xlsx-filen flera gånger

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp