Hitta studenter/elever som inte har lämnat in under skrivtiden

Information: Den här funktionen är för närvarande (september 2022) i öppen betatestning och kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Funktionen är tillgänglig för Admin, Platsansvarig och Tentavakt.

Funktionen gör det möjligt att filtrera fram studenter/elever som har spenderat sin effektiva skrivtid men inte klickat på Lämna in nu.

Innehållsförteckning

Hur hitta studenter/elever som inte lämnat in inom effektiv skrivtid

I Monitor-modulen kan du se detaljer om studenter som inte har lämnat in inom skrivtiden.

Filtrera fram studenter/elever som inte har lämnat in

  1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Klicka på Se alla
  4. Klicka på Filter
  5. Välj filter Status 
  6. Markera alla förutom Lämnat in och Lämnat in blankt

Filtrera_p__status__tentamen.png

Filtrera fram studenter/elever som inte lämnat in inom effektiva skrivtiden 

  1. Välj filter Varningar 
  2. Markera Tiden är slut

Filtrera_tiden__r_slut.png

Du kan nu se de studenter/elever vars skrivtid är slut men de har ännu inte lämnat in. Tiden__r_slut_exempel.png

För att hantera dessa och se till att de blir inlämnande läs artikeln Återinlämning - Eleven/studenten har inte lämnat in.

Kända begränsningar

  • Varningen kommer vanligtvis inte vara tillgänglig när Automatisk inlämning är aktiverad på tentamen, men om studenterna tillåts lämna in en gång under skrivtiden finns varningen tillgänglig i Monitor.
  • Varningen kommer inte finnas tillgänglig om studentens inlämning har öppnats för återinlämning.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp