Föreläsning om bedömning och Inspera utbildning!

Under hösten 2022 anordnar Inspera tre föreläsningar med Mikael Bruér från Malmö universitet.

Mikael arbetar som universitetsadjunkt i historia med inriktning mot digital provkonstruktion. Föreläsningarnas fokus beskrivs nedan.

Efter föreläsningarna erbjuder Inspera webbinarier med fokus på hur Inspera används utifrån föreläsningarnas innehåll. 

Obs! Alla måste anmäla sig men man kan titta på inspelad version efteråt om man missar det live.

Datum och tid

Mikael Bruer - Föreläsning (1 av 3)

4 oktober, 2022

15:00-16:00

Beskrivning
Grundläggande provteori 
Vad är ett prov och vad kan det vara?
Vad är skillnaden på digitala och analoga prov? 
Prov och bedömning
Varför ska man ha prov?
Vad är skillnad på prov och bedömning? 
Vad är ett bra prov och vad behöver det innehålla? 
Olika typer av uppgifter
Vilka olika typer av uppgifter finns det (analogt) 
Vilken typ av uppgifter kan man ha i vilket sammanhang? 
Prov som är gynnande eller missgynnande. 
Uppgifter för formativa och summativa sammanhang
Vad är vad och i vilka sammanhang lämpar de sig? 
Hur gör man olika uppgifter som lämpar sig för summativa eller formativa sammanhang. 
Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qs8MK2hcT7mBkv0vDfkr3Q
Datum och tid

Kom igång med Inspera (1 av 3)

6 oktober, 2022

15:00-16:00

Beskrivning
Skapa uppgiftsgrupp och provtillfälle
Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uo8PUTIGRuSpJbO4Ao2qwQ
Datum och tid

Mikael Bruer - Föreläsning (2 av 3)

9 november, 2022

15:00-16:00

Beskrivning
Hur gör man proven bättre?  
Validitet och reliabilitet
Hur skapar man prov som är valida?
Hur gör man prov som kan bedömas reliabelt?
Hur kan digitala prov bidra till detta?
Hur gör man bedömningen bättre? 
Olika principer för bedömning
Matrisernas vara eller inte vara. 
Hur vet man att prov är bra eller dåliga? 
Hur gör man proven rättssäkra?
Minska felkällorna
Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iPd6VWNZSz-Sjt3BQFaofA
Datum och tid

Kom igång med Inspera (2 av 3)

16 november, 2022

15:00-16:00

Beskrivning Övervaka i monitor och bedömning
Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cABx9POkTiyO2aqm7c4FJg
Datum och tid

Mikael Bruer - Föreläsning (3 av 3)

8 december, 2022

15:00-16:00

Ämne

Vad kan man vinna på digitala prov? 

Organisation
Lärare 
Elev
Hur kan digitala prov förbättra provpraktiken?
Olika provformat och digitala möjligheter
Tidsbesparande
Förbättra prov på skolnivå
Interbedömarstudie
Genomförande och exempel.
Statistiska frågor? 
Förbättra prov på organisationsnivå
Mätning, kvalitetskontroll etc. 
Repetition och sammanfattning

Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__8ycikYrTficddoOb7xvTQ
Datum och tid

Kom igång med Inspera (3 av 3)

15 december, 2022

15:00-16:00

Ämne Återkoppling, fler inställningar och djupdykning i funktionalitet
Länk för registrering/anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HZrAo8seRPu9V3AoOfQtYA

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp