Sena inlämningar - Tenta- eller Provvakter

Funktionen är tillgänglig för rollen Tenta-eller Provvakt

Sena inlämningar används för att låta studenter/elever lämna in sin tenta/prov efter den stipulerade sluttiden. När en inlämning sker under fönstret för sena inlämningar kommer den att flaggas som sen och inlämningsdag- och tid listas i modulen Monitor.

Innehållsförteckning

Hur ser jag informationen om sena inlämningar?

För att se information om sena inlämningar gör du som följer:

 • Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 • Öppna tentan/provet
 • Klicka på Se alla
 • Klicka på symbolen Kolumner
 • Lägg till kolumnerna
  • Ordinarie sluttid - visar tentans/provets ordinarie sluttid och från när en inlämning är att betrakta som en sen inlämning
  • Sluttid - visar sluttiden för sen inlämning
  • Individuell, preliminär sluttid - visar en students/elevs ordinarie sluttid och från när hens inlämning är att betrakta som en sen inlämning
  • Individuell sluttid - visar en students/elevs sluttid för sen inlämning
  • Sen inlämning - visar Sant/Falskt. 

Student_med_sen_inl_mning.png

Om studenten/eleven fortfarande har tid kvar innan ordinarie sluttid/individuell ordinarie sluttid så visar kolumnen Sen inlämning värdet Falskt. Detsamma gäller när hen har lämnat in innan tiden för sen inlämning har påbörjats. När en student/elev lämnar in i fönstret för sen inlämning visas värdet Sant. Kolumnen Studenten/Eleven slutade visar datum och tid för när studenten/eleven lämnade in. 

Sena inlämningar med extratid

I de fall som extratid (planerad eller vid händelse) läggs på en student/elev sker följande:

 • Den totala tiden för studenten/eleven är tentans/provets tid plus extratid
 • Om varaktighet har angivits på tentan/provet kan studenten/eleven genomföra tentan/provet inom fönstret för sen inlämning

I exemplet nedan har studenten/eleven fått 10 minuter i händelsetid och har ett fönster för sen inlämning. Detta fönster öppnar nu 12:40 och den ursprungliga individuella sluttiden skjuts fram till 14: 10.

mceclip1.png 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp