Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen är i öppen beta och kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Att tillåta sena inlämningar av examinerande moment eller prov mot att studenten/eleven kompletterar med ytterligare uppgifter alternativt en munta eller med förbehåll att högsta betyg ej kan tilldelas, förekommer ibland. Då är den här funktionen användbar.

När du skapar din tenta/prov och aktiverar sen inlämning anger du starttiden och dels den ordinarie sluttiden och dels sluttiden. Studenter/elever som lämnar in efter den ordinarie sluttiden på tentan/provet flaggas upp som sena och datum och klockslag registreras i modulen Monitor. Den här information ligger sedan till grund för hanteringen av sena inlämningar. 

I vissa fall kan det finnas behov av att erbjuda en eller flera student/er eller elev/er olika perioder för sen inlämning och då görs inställningen direkt för studenten/eleven.  

Notera: För närvarande kan inte status för sen inlämning visas i modulen Bedömning utan måste exporteras från Monitor för att bedömare ska se studenten/eleven det gäller. 

Innehållsförteckning

Begrepp

I den här artikeln kommer följande begrepp att användas:

Engelska Universitet/högskola K12 Definition

Test Start Time (TST)

Tentamenstillfällets starttid Provtillfällets starttid Tidspunkten för när tentan/provet öppnas

Test End time (TET)

Sluttid Sluttid Tidspunkten för när tentan/provet stängs

Primary Submission Deadline (PSD)

Ordinarie sluttid Ordinarie sluttid Tidspunkten för ordinarie inlämningstid och när fönstret för sena inklämningar öppnar
Individual Primary Submission Deadline (IPSD) Individuell, ordinarie sluttid Individuell, ordinarie sluttid Tidspunkten för ordinarie inlämningstid för en individuell student/elev

Individual End Time (IET)

Individuell sluttid Individuell sluttid Tidspunkten för sen inlämning för en individuell student/elev

Sen inlämning på en tenta/prov

Med sena inlämningar delar du in en tenta/prov med Tentamens- eller Provtillfällets starttid och Sluttid i två delar; det vanliga testfönstret och testfönster för sena inlämningar. Det som separerar de två testfönstren är Ordinarie sluttid. I Inspera betyder detta att den student/elev som lämnar in efter den Ordinarie sluttiden men innan Sluttid har passerat flaggas i modulen Monitor som en sen inlämning.

Exemplet nedan illustrerar följande:

 • Starttid: 10:00
 • Ordinarie sluttid: 12:00
 • Sluttid: 13:00

Sen_inl_mning_p__tentaniv_n.png

Sen inlämning för en student/elev

För att aktivera sen inlämning för en individuell student/elev anger du Individuell, ordinarie sluttid och/eller Individual sluttid för hen. För de övriga gäller inställningarna som är gjorda på tentan/provet. Inställningar på individuell student/elev går över tentans/provets inställningar. 

Exemplet nedan illustrerar följande:

 • Starttid: 10:00
 • Ordinarie sluttid: 12:00
 • Sluttid: 13:00
 • Individuell, ordinarie sluttid: 12:30
 • Individuell sluttid: 14:00

sen_inl_mning_studentniv_.png

Aktivera sena inlämningar

Nedan beskriver vi hur du aktiverar sena inlämningar på en tenta/prov och hur du justerar tiderna för individuella studenter/elever.

För en tenta/prov

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Under Inställningar gör du följande:
  • Tentamens- eller provtillfällets starttid: Välj startdatum och tid
  • Sluttid: Välj datum och tid
  • Varaktighet (valfritt): Ange varaktighet
 4. Klicka på Aktivera sena inlämningar
 5. Välj Ordinarie sluttid
  • Den ordinarie sluttiden måste vara inom spannet för start- och sluttid
 6. Om du vill att sluttiden för sena inlämningar ska visas för studenterna/eleverna, klicka på Gör sluttiden för sen inlämning synlig för studenten/eleven

Sena_inl_mningar_tentamenstillf_llet.png

För en student/elev

Sen inlämning för student/elev kan anges först efter det att du har aktiverat sena inlämningar på tentan/provet

Individuell, ordinarie sluttid

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Ändra/Se alla vid student- eller elevhanteringen
 4. Markera studenten/eleven
 5. Välj Individuell, ordinarie sluttid
 6. Ange datum och tid 
  • Om sluttiden är densamma för studenten/eleven, måste den individuella, ordinarie sluttiden vara mellan TST och TET
  • Om den individuella sluttiden är senare än tentans/provets sluttid kan den individuella, ordinarie sluttiden vara senare än TET
 7. Klicka på Färdig

ipsd.gif

Individuell sluttid (IET)

Det är möjligt att på individnivå ange Individuell sluttid för att sedan lägga på tidsfönster för sen inlämning. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Ändra/Se alla vid student- eller elevhanteringen
 4. Markera studenten/eleven
 5. Välj Individuell sluttid
 6. Ange datum och tid 
  • Den individuella sluttiden måste vara densamma som eller efter testets sluttid
 7. Klicka på Färdig

iet__2_.gif

 

Sena inlämningar med extra- eller händelsetid

I de fall som extratid (planerad eller vid händelse) läggs på en student/elev sker följande:

 • Den totala tiden för studenten/eleven är tentans/provets tid plus extratid
 • Om varaktighet har angivits på tentan/provet kan studenten/eleven genomföra tentan/provet inom fönstret för sen inlämning

I exemplet nedan har studenten/eleven fått 10 minuter i händelsetid och har ett fönster för sen inlämning. Detta fönster öppnar nu 12:40 och den ursprungliga individuella sluttiden skjuts fram till 14: 10.

Sen_inl_mning_extratid.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp