Funktionen är tillgänglig för användare med utvidgad tillgång.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Det kan finnas tillfällen när det är nödvändigt att säkerställa att inga ändringar görs på en tentamen eller ett prov, från det att den är klar att aktivera till under tiden den pågår. Exempel på situationer kan vara en avslutande examination på ett utbildningsinstitut med kvalitetssäkrad process eller att lärosätet har en central instans som validerar och godkänner tentorna/proven. I båda fallen vill man säkerställa att inga ändringar sker efter en viss tidpunkt. 

Innehållsförteckning

Hur låsa redigeringen av tentamenstillfälle/prov

När den här funktionen är aktiverad kan du se en hänglåssymbol i den övre, högra delen på alla menyer i modulen Tentamenstillfällen/Provtillfällen.

L_s_redigering_av_tentamenstillf_lle_prov.png

I ursprungsläget så är låset öppet och all information kan redigeras som vanligt. För att låsa inställningarna: 

  1. Klicka på Lås redigering mceclip0.png 
  2. Ett meddelande i övre menyraden bekräftar låsningen

Bekr_ftelse_om_l_st_tenta_prov.png

Det är nu inte möjligt att redigera informationen på tentamens- eller provtillfället. Du kan fortsatt Aktivera tentan/provet

Hur låsa upp redigeringen av tentamenstillfälle/prov

För att kunna låsa upp för redigering måste admin ha Utvidgad tillgång.  

  1. Klicka på Lås upp redigering mceclip1.png
  2. Ett meddelande i övre menyraden bekräftar upplåsningen

Bekr_ftelse_om_uppl_st_tenta_prov.png

Relaterat material

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp