Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Funktionen gör det möjligt att tilldela studenter/elever till grupper för gruppinlämningar genom att ladda upp en CSV-fil . Den här funktionen är för dig som ska sätta upp eller ändra student- eller elevgrupper. Du kan läsa mer om gruppinlämningar i artikeln Group delivery.

Innehållsförteckning

Lägg till studenter/elever

För att kunna tilldela studenter/elever till grupper så måste de först anmälas till tentan/provet.

 1. Öppna tentan/provet i modulen tentamenstillfällen/provtillfällen
 2. Skrolla ner till Studenter/Elever
 3. Klicka på Ändra
 4. Klicka på Lägg till
 5. Välj aktuellt tillvägagångssätt för att lägga till studenter/elever
  • En-gångs användare
  • CSV Import (SSO)
  • Permanenta användare

Hur sätta upp en CSV-fil

För att kunna skapa grupper och tilldela gruppmedlemskap behöver CSV-filen vara utan rubriker och  innehålla följande information för de studenter/elever som ska tilldelas en grupp: 

gruppnamn, ID

Det är viktigt att studentens/elevens ID i filen matchar det som finns i Inspera Assessment. För att säkerställa att det är samma, kan du ladda ned de ID som är anmälda till tentan/provet genom att:

 1. Klicka på pilen till höger om siffran med antal anmälda
 2. I rullgardinsmenyn, välj Hämta CSV
 3. Uppdatera filen med de gruppnamn som ska användas

För mer information om vad du behöver tänka på för att sätta upp en CSV-fil, läs artikeln Import a CSV file

Hur importera CSV-filen

 1. Klicka på pilen vid Individuell inlämning
 2. Välj Gruppinlämning
 3. Klicka på Importera grupp från CSV
 4. Klicka på Fortsätt
 5. Klicka på Ladda upp CSV
 6. Välj fil för att ladda upp

Uppladdningen bekräftas på skärmen med: Filuppladdningen lyckades.

 

Steps_to_import_a_csv.gif

 

Hur uppdatera grupper via CSV-fil

Om du skulle behöva kan du uppdatera grupperna och/eller deras medlemmar.

 1. Öppna tentan/provet i modulen tentamenstillfällen/provtillfällen
 2. Skrolla ner till Studenter/Elever
 3. Klicka på Ändra
 4. Klicka på Redigera grupper
  Redigera_grupper.png

  Du kan göra följande ändringar via den här menyn:

  • Ladda ned CSV fil för att göra uppdateringar i filen
  • Ladda upp CSV fil 
  • Lägg till grupp för att manuellt skapa en ny grupp
  • Börja om för att rensa alla grupper och ta bort gruppindelningen
  • Redigera gruppnamn för att ändra namnen på grupperna direkt i namnrutan
   Redigera_grupper_efter_uppladdning.png

 5. Klicka på Spara 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp