Totalpoäng som resultat

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

För en del tentor/prov kan det vara aktuellt att använda totalpoäng som resultat snarare än att omvandla dem till ett betyg. Den här funktionen är tillgänglig både i den nya och den gamla bedömningsmodulen.

  1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamens/Provtillfällen
  2. Gå till sidan för Bedömningsinställningar
  3. Markera Använd inte betygsskala

Anv_nd_inte_betygsskala.png

Hur ser det ut i bedömningen?

Bedömningen sker genom att poäng sätts på svaren och dessa poäng ackumuleras till en totalpoäng

När bedömningen är färdig och bekräftas populeras kolumnen Slutgiltig poäng.  

Totalpo_ng_som_resultat.png

Notera du kan själv ändra kolumner och ordning på kolumner i bedömningsöversikten så att det du vill se listas. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp