Totalpoäng som resultat

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

För en del tentor/prov kan det vara aktuellt att använda totalpoäng som resultat snarare än att omvandla dem till ett betyg. Den här funktionen är tillgänglig både i den nya och den gamla bedömningsmodulen.

  1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamens/Provtillfällen
  2. Gå till sidan för Bedömningsinställningar
  3. Markera Använd poäng som resultat

Använd inte betygsskala 2024.png

Hur ser det ut i bedömningen?

Bedömningen sker genom att poäng sätts på svaren och dessa poäng ackumuleras till en totalpoäng

När bedömningen är färdig och bekräftas populeras kolumnen Slutgiltig poäng.  

Totalpoäng som resultat 2024.png

Notera du kan själv ändra kolumner och ordning på kolumner i bedömningsöversikten så att det du vill se listas. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp