Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom några tips för att skapa mer tillgängliga uppgifter för studenter/elever med synnedsättningar. Exempel på synnedsättningar är:

 • Synsvag
 • Färgblind
 • Blind

Innehållsförteckning

Hjälpmedel för synnedsatta

En skärmläsare är ett hjälpmedel som antingen läser upp text och bildtext på en webbsida eller publicerar som blindskrift. I den här artikeln kommer vi ge dig lite tips på hur du kan skapa dina uppgifter i Inspera för att göra dem mer lättillgängliga och vad du bör tänka på för att de ska fungera med en skärmläsare. 

Skriv en informativ instruktion till uppgiften

Instruktionen till uppgiften ger studenten/eleven information om hur de ska besvara frågorna. Den hamnar under själva uppgiftstexten och ovanför studentens/elevens interaktionsområde/svarsruta. För essäuppgifter är standardinstruktionen "Skriv in ditt svar här".  

Instruktion_f_r_tillg_nglighet.png

Om du önskar ändra instruktionen för en uppgift gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften
 4. Ställ markören i interaktionsområdet/svarsrutan
 5. Fäll ut Instruktion och skriv in din text
 6. Klicka på Spara

_ndra_instruktion.png

Lägg till rik text

Du kan formatera texten i instruktionen genom att klicka på Rik text, som du hittar under rutan för instruktion.  

Här har du möjlighet att göra ett eller flera ord i fetstil, kursiverad, understruken, nedsänkta tecken eller upphöjda tecken. Du kan även lägga till matte i form av LaTex.

Notera: Som standard är hela instruktionen i fetstil men om du markerar och fetstilar ett eller flera ord, så blir resten av texten ren.

L_gg_till_rik_text.png

Skriv alternativ text för bilder

Alternativ text läses upp av skärmläsare och hjälper blinda och synnedsatta att "se" bilden. Om bilden inte laddar korrekt är det den alternativa texten som visas istället, vilket gör att även studenter/elever utan synnedsättning kan få bilden förklarad för sig.

Lägg till alternativ text på bilder i Inspera

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften
 4. Klicka på Lägg till bild
 5. Markera bilden och ladda upp
 6. Skriv in Bildens alternativa text
 7. Klicka på Sätt in

Bildens_alternativa_text.png

Om du behöver uppdatera den alternativa texten på en redan uppladdad bild, högerklickar du på den och väljer Redigera alternativ text.

För Huvudillustration så lägger du till alternativ text efter det att bilden laddats upp.

Huvudillustration_med_alternativ_text.png

Hur skriver jag en bra alternativ text?

En bra alternativ text är tillräckligt beskrivande så att en synnedsatt student/elev får tillgång till samma information som en icke synnedsatt student/elev. Såsom med de flesta texter bör den vara kort och precis. Om bilden innehåller text så bör den vara inkluderad i den alternativa texten.

Du behöver inte inkludera ordet "bild" eller "bild av" för skärmläsaren informerar användaren att det är just en bild. Dock kan det finnas situationer där det behöver specificeras t ex om ett foto jämförs med en illustration av samma objekt.

Bilder som används som dekoration, t ex mellan två textblock, behöver ingen alternativ text. Dock kan man fundera på om det verkligen är nödvändigt att infoga bilder som inte tillför uppgiften något. 

Alternativ text för bilder

För bilder jobbar du med två texter; bildtext och alternativ text. Grunden är att skriva vad bilden föreställer eller vad den ska illustrera. Ett tips är att formulera bildtexten högt för dig själv som om du skulle förklara den kortfattat för någon på telefon. Försök också hjälpa läsaren att få ut så mycket information som möjligt av bilden utan att du ger bort svaret på uppgiften. Du bör även komma ihåg att ange bildens upphovsperson. 

För bilden nedan skulle bildtexten kunna vara: På slädtur med hundarna.

huskies_pulling_sled.jpg

Som alternativ text behöver du vara mer specifik.

 • Dålig alternativ text: “Bild” (skärmläsaren identifierar bilder så det tillför inget att skriva det)
 • Dålig alternativ text: “Bild av hundar” (säger ingenting mer om bilden)
 • Hyfsad alternativ text: “Hundar” (om informationen räcker för att förstå bildens syfte)
 • Bra alternativ text: “Huskies i snö” (ger en bättre beskrivning av objekten på bilden)
 • Bättre alternativ text: “Fem huskies drar en släde i snö“ (beskriver också vad objekten gör)

Alternativ text för diagram och komplexa bilder

När bilder består av diagram och mer komplexa motiv behöver den alternativa texten ge en kontext för den synnedsatte. Informationen kan inkludera typ av data och anledningen till att diagrammet är med. Om uppgiften består i att utläsa diagrammet så bör du fundera på om materialet kan visas på annat sätt eftersom själva alternativa texten kan ge bort svaret. 

Exempel 

line_chart_of_clicks_within_the_help_center_for_the_past_7_days__where_clicks_reached_a_maximum_of_1700.png

Alternativ text= Linjediagram med antal klick på Help Center under de senaste sju (7) dagarna, där maxantal klick är 1700 och lägsta antal är 500 klick.

Alternativ text för PDF-filer

Om du ska ange alternativ text i en PDF, så är våra rekommendationer:

 • Undvik skannade bilder av text
 • Använd teckensnitt som kan mappas till Unicode-tecken
 • Säkerställ att du skapar PDF som innehåller dokumentstrukturtaggar
 • Förhindra att skyddsinställningar stör skärmläsare

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp