Svar från Skolverket på frågan:

Får skolan spara elevlösningar digitalt från Nationella prov

Hej!

 

Jag har stämt av din fråga och kan svara att det är en tolkning som vi gjort. Eftersom att det är upp till skolan att ha rutiner för hur elevlösningar och annat material ska förvaras utifrån primärt annan lagstiftning har vi inte gått ut med några närmare instruktioner. I skollagen anges endast att elevlösningar ska bevaras. På varje prov anges vidare återanvändningstiden. Från vår sida handlar det mest om att minska risken för spridning.

 

Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. En skola kan även välja att skriva ut elevlösningarna och spara dessa i pappersform. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt vilket är kopplat till risken för spridning.

 

Hur och var elevlösningarna sparas är som sagt upp till skolan att upprätta rutiner för.

 

 

Note: Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov och övrig lagstiftning som kan aktualiseras så som GDPR, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

 

Källor:

Bevara elevlösningar: 26 kap. 28§ skollagen

3, 6 och 23§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov

Bevara och gallra (SKL)

 

Skollagen och förordningar: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar

 

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08- 527 332 00.

 

 

Med vänlig hälsning

Skolverkets upplysningstjänst

Aida L Normohammadi

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.