Importera en CSV-fil med användarkonton

Funktionen är tillgänglig för Användaradministratör.

När flera användarkonton ska skapas på en gång kan det vara effektivt att istället för att skapa dem manuellt, importera en CSV-fil med uppgifter om alla nya användare.    

Innehållsförteckning

Att tänka på

Det finns ett par saker som är värda att ha i åtanke innan du kan importera uppgifter om nya användare till Inspera. Dessa är:

 • Säkerställ att filen innehåller rätt kolumner i rätt ordning. För att se vilka kolumner du behöver, gå till:
  1. Inställningar settings.png > Användarhantering
  2. options.png > CSV import
  3. EXEMPEL Förnamn, Efternamn, E-post, Organisationshierarki 
 • Filen måste vara formaterad i UTF-8 för att specialtecken såsom å, ä och ö ska importeras korrekt
 • Värdena ska vara separerade med kommatecken (,) 
 • Om användarna ska ha olika roller behöver en fil per rolluppsättning skapas. Det går att tilldela flera roller för användare i en fil t ex både författare och bedömare.
 • Kolumnerna ska inte ha rubriker
 • Maxantalet rader är 250

Hur skapa en CSV-fil för import av användarkonton

Med Google kalkylark

 1. Skapa först ett Google Kalkylark
  Screenshot__17_.png
 2. Fyll i uppgifterna för alla användare enligt det som är aktuellt för er instans. Du ska inte använda rubriker.
 3. Döp filen till något lämpligt namn
 4. Spara som kommaseparerad fil genom att gå till "Arkiv", "Ladda ner som" och välj "Kommaavgränsade värden (csv)"

Med MS Excel

 1. Skapa en tom arbetsbok i MS Excel
 2. Fyll i uppgifterna för alla användare enligt det som är aktuellt för er instans. Du ska inte använda rubriker.
 3. Döp filen till något lämpligt namn
 4. Gå till Arkiv och välj Spara som
 5. Välj format CSV UFT-8 (kommaavgränsad) (*.csv)

Spara_som_CSV.png

Med andra textediteringsprogram

Det går även att använda andra textediteringsprogram som t ex OpenOffice, Anteckningar eller TextEdit för att skapa en CSV-fil. Säkerställ att filen är formaterad korrekt för att kunna importera till Inspera.

Exempel

I det här exemplet är det tre kolumner som behöver populeras i filen: Förnamn, Efternamn och e-postadress.

mceclip1.png

Detta skulle se ut så här i MS Excel.

mceclip2.png

 

Hur importera en CSV-fil till Inspera 

 1. Klicka på kugghjulet uppe i det högra hörnet
 2. Klicka på Användarhantering
 3. Klicka på nedåtpilen uppe i det högra hörnet (till vänster om Lägg till)
 4. Välj CSV-import. Du kan nu se direkt på skärmen vilka fält och i vilken ordning de behöver komma för just er Insperainstans.
 5. Klicka på Välj CSV-fil
 6. När du laddat upp filen så kan du välja att tilldela t ex enheter och roller som de importerande användarna ska associeras med
 7. Klicka på Skapa användare från CSV

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp