Redigera korrekta svar

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Funktionen är tillgänglig för Admin och Bedömare

Redigera korrekta svar tillåter Admin och Bedömare att korrigera felaktiga svarsalternativ för Flervalsuppgifter via bedömningsmodulen. 

Innehåll

Information

 • Denna funktion är tillsvidare bara tillgänglig för Flervalsfrågetypen.
 • Felatktiga svar går inte att ändra när bedömningen är klar, om du inte återöppnar bedömning. 
 • Studenter/elever med bekräftade betyg kommer inte få dem uppdaterade automatiskt om en förändring av felaktiga svar sker efter det att bedömningen har slutförts. 
 • Du kan redigera felaktiga svar på Flervalsuppgifter innan tentamen/provet har stängts och under bedömningsprocessen. 

Kända begränsningar/problem:

 • Begränsning: Om uppgiften är satt upp med Poäng per alternativ så går det inte att i efterhand korrigera rätt svar. Detta meddelas i modulen Bedömning under bedömningen.
 • Problem: För tillfället visas inte det korrigerade korrekta svaret i förhandsgranskning
 •  

Hur du redigerar felaktiga svar

Felaktiga svar kan korrigeras från Alternativmenyn, Arbetsytor för uppgifter och Arbetsytor för bedömning. 

Alternativmenyn

 1. Välj Alternativmenyn.
 2. Under inställningar, välj Redigera korrecta svar (MCQ).

Ska_rmavbild_2021-11-04_kl._11.29.37.png

 

Arbetsytor för Uppgifter 

 1. I Arbetsytor, välj Uppgifter
 2. På den MCQ du vill ändra, klicka på Alternativ mceclip0.png.
 3. Välj Redigera korrekta svar.

Eller

På den MCQ du vill ändra, högerklicka uppgiften och välj Redigera korrekta svar.  

 

Ska_rmavbild_2021-11-04_kl._11.29.37.png

 

Arbetsytor för Bedömning 

 1. I Arbetsytor, väl Bedömning.
 2. För muspekaren över sidhuvudet och klicka på Alternativmceclip0.png.
 3. Välj Redigera korrekta svar

Ska_rmavbild_2021-11-04_kl._11.54.41.png

 

Hur du uppdaterar korrekta svar

Inställningar för korrekta svar 

När du har valt Redigera korrekta svar öppnas menyn för Redigera korrekta svar. .

 1. Välj uppgiften som du vill redigera genom att klicka på rullgardinsmenyn. 
  • Tips: Du kan förhandsvisa uppgiften genom att scrolla längst ner på sidan, under You can preview the question by scrolling to the bottom of the page, under Select one alternative.
 2. Select your alternative. The previous answer is highlighted in green.
 3. Click Update.
 4. To revert your changes, select Revert changes.

Ska_rmavbild_2021-11-04_kl._12.11.32.png

 

OBS: När du ändrar svaret i Korrekta svar, kommer även uppgiften ändras till det nya svaret. Korrekt svar skapar en ny version och alla som uppdaterar till den nya versionen kommer att använda den senaste versionen av uppgiften.  

 

FAQ

Q: Hur vet Författaren att Korrigering av korrket svar utförts? 

Under Händelser kommer ett meddelande informera Författare att det finns en ny version. Författaren har då valet att Förhansvisa den nya versionen.

Q: Vad händer med tentamen/prov som innehåller en uppgift med Korrigerat korrekt svar?

Tentamen/prov som innehåller en uppgift med ett uppdaterat svar kommer att visas som ett varningsmeddelande i Tentamens-/Provtillfälle, men bara före tentamen/provet har aktiverats. Admins kan välja att använda den uppdaterade eller den gamla versionen. 

Ska_rmavbild_2021-11-04_kl._11.13.48.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp