Förhandsvisa Student- eller Elevrapport

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare.

Att kunna förhandsvisa student- eller elevrapporten fyller två syften. Det ena är att kunna få en samlad bild över vad som kan publiceras för den individuella studenten/eleven och det andra är att se rapporten såsom den individuella studenter/eleven ser den.

Innehållsförteckning

Introduktion till Student- eller Elevrapporten

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Klicka på arbetsytan Förhandsvisa student- eller elevrapport
  4. Standardvisning är all information knuten till den aktuella studenten/eleven, markera Se rapport som studenten/eleven för att se vad hen ser

Rapportens översta del består av tentans -eller provets namn, studenten/elevens ID eller namn och en innehållsförteckning, med klickbara länkar för navigering till den delen av rapporten.  

Studentrapport Innehållsförteckning.png

Betyg

Här listas studentens/elevens bekräftade betyg när detta är aktiverat på tentamens- eller provtillfället. 

Motivering av resultat

Här visas den publicerade motiveringen eller i vilken status den befinner sig. Du kan läsa mer om den här funktionen i artikeln Motivering av resultat. 

Studentrapport Motivering av resultat.png

Kommentarer

Här visas återkoppling från följande områden:

  • Kriterier, Nivåer och Kriterier och Återanvändbara kriterier
  • Kommentarer
  • Återkoppling på uppgiftsnivå och per alternativ

I bilden nedan ser du exempel på hur dessa typer av kommentarer visas i student- eller elevrapporten.

Studentrapport med exempel.png

Poäng

Den här tabellen ger studenten/eleven en överblick över:

  • Erhållna poäng och totalpoäng
  • Uppgiftsnummer- och namn, om uppgiften är besvarad eller obesvarad, uppgiftens viktning och uppgiftstyp

Studentrapport poäng.png

Skriv ut Student- eller elevrapport

Högst upp i vänstra hörnet finns alternativ för att ladda ner och eventuellt skriva ut en student- eller elevrapport. Klicka på Skriv ut kommentarer.  

Studentrapport Skriv ut kommentarer.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp