Inspera Assessment Kiosk App för Chromebooks

På Chromebooks är processen annorlunda än på PC, Mac och iPad. Istället för att använda Safe Exam Browser så använder man Inspera Assessment Kiosk Applikation som låser enheten och begränsar din åtkomst till enbart provet/tentan. Installationen av appen sker antingen centralt när din skola eller kommun köper Inspera. I så fall behöver du som elev/student inte göra någonting för att installera appen. Om installationen inte sker centralt får du instruktioner från din lärare om hur man gör detta, alternativt att läraren gör det åt dig.

För mer information om installation av Inspera Assessment Lockdown Kiosk Applikation på Chromebook - följ länken: Installera Inspera Assessment kiosk appen - Chromebooks.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp