Resultat och återkoppling - för elev/student

Var hittar eleven/studenten sina resultat och återkoppling i Inspera och hur ser det ut? Det kan du lära dig mer om här.

 

När och på vilket sätt eleverna får resultat och återkoppling beror på vilka inställningar läraren har valt för det specifika provet eller uppgiften. Antingen kan detta ske digitalt via Inspera, via er skolplattform, muntligt av läraren eller att eleven får tillbaka sitt prov utskrivet på papper med kommentarer och resultat. Fråga din lärare om hur och när du får resultatet.

  1. Logga in i Inspera
  2. Klicka på Arkiv
  3. Här ligger prov som du har genomfört. Klicka på ett prov för att se mer information om det. Om du saknar något prov, fråga din lärare.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp