Förslag på provinställningar och inställningar för provmallar

Användare med utvidgad tillgång eller mallansvarig kan skapa mallar för organisationen/sin enhet, hur du gör en provmall finns beskrivet här: https://support.inspera.com/hc/en-us/articles/360027374632

Nedan följer förslag på inställningar för mallar, dels för Öppna prov och dels för Fjärr- och distansundervisning.

Skapa egna prov - förslag till inställningar

 Prov Övriga prov:
Öppet prov - med hjälpmedel - ej anonymt
Övriga prov:
Nedlåst prov - med hjälpmedel - anonymt
Övriga prov:
Nedlåst prov - utan hjälpmedel - anonymt
 Inställningar Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: Inte anonymt
Säkerhet: utan SEB,

Elevens resurser och verktyg:
med talsyntes, med stavningskontroll

Återkoppling till eleven:
-
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: Anonymt

Säkerhet:
med SEB, tillåt att byta nätverk
Elevens resurser och verktyg: med talsyntes, med stavningskontroll

Återkoppling till eleven: -
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: Anonymt

Säkerhet:
med SEB, tillåt att byta nätverk
Elevens resurser och verktyg: -


Återkoppling till eleven: 
-
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
 Resurser  -  -  -
 Betygsskala  -  -  -
 Inkluderad  uppgiftsgrupp  Nej Nej Nej
 Mallens  inställningar Inkludera uppgiftsgrupp. Tillåt inte redigering
Snabbläge
Inkludera uppgiftsgrupp. Tillåt inte redigering
Snabbläge
Inkludera uppgiftsgrupp. Tillåt inte redigering
Snabbläge
 Mallens beskrivning Uppgiftsgrupp: Lämna tom. Lärarläge Uppgiftsgrupp: Lämna tom. Lärarläge Uppgiftsgrupp: Lämna tom. Lärarläge
 OBS! - Ta bort dig som bedömare på alla provmallar du skapar!- Dela mallen med alla användare- Skapa lista och dela med alla- Lämplig att även ta bort sig från övriga roller också och stänga a notiser   

 

Onlineundervisning - förslag till inställningar

 Prov Nedlåst, med hjälpmedel, ej anonym, återkoppling Nedlåst, utan hjälpmedel, ej anonym, återkoppling Öppen, med hjälpmedel, ej anonym, återkoppling
 Inställningar Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: Inte anonymt

Säkerhet:
med SEB, tillåt att byta nätverk, med talsyntes, med stavningskontroll, Återkoppling till eleven: ge eleven tillgång till sitt svar, inkludera korrekta svar och resultatsida, medelbar tillgång efter inlämning, slå på resultatsida, dela kommentarer med eleven
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: 
Inte anonymt
Säkerhet:
med SEB, tillåt att byta nätverk,


Återkoppling till eleven: 
ge eleven tillgång till sitt svar, inkludera korrekta svar och resultatsida, omedelbar tillgång efter inlämning, slå på resultatsida, dela kommentarer med eleven
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
Anmälningsmetod: Bjud in elever genom att dela provkod
Generella inställningar: 
Aktivera autoinlämming -Tillåt kandidater att manuellt lämna in en gång inom tidsgränsen,
Inte anonymt
Säkerhet: utan SEB, med talsyntes, med stavningskontroll,

Återkoppling till eleven: ge eleven tillgång till sitt svar, inkludera korrekta svar och resultatsida, omedelbar tillgång efter inlämning, slå på resultatsida, dela kommentarer med eleven
Arbetsflöde för bedömning: sammanslagna poäng, tillåt egna betyg att bekräftas av bedömningskomitté, en bedömare bekräftar
 Resurser  - - -
 Betygsskala - - -
 Inkluderad  uppgiftsgrupp  Nej Nej Nej
 Mallens  inställningar Uppgiftsgrupp: Lämna tom.
Lärarläge
Uppgiftsgrupp: Lämna tom.
Lärarläge
Uppgiftsgrupp: Lämna tom.
Lärarläge
 Mallens beskrivning I den här mallen är inställningarna klara, men redigerbara. I provet skapar du dina egna uppgifter, alternativt hämtar en färdig uppgiftsgrupp. Om du använder dig av återkoppling behöver du här aktivera den. I den här mallen är inställningarna klara, men redigerbara. I provet skapar du dina egna uppgifter, alternativt hämtar en färdig uppgiftsgrupp. Om du använder dig av återkoppling behöver du här aktivera den. I den här mallen är inställningarna klara, men redigerbara. I provet skapar du dina egna uppgifter, alternativt hämtar en färdig uppgiftsgrupp. Om du använder dig av återkoppling behöver du här aktivera den.
 OBS! - Ta bort dig som bedömare på alla provmallar du skapar!
- Dela mallen med alla användare
- Skapa lista och dela med alla
- Lämplig att även ta bort sig från övriga roller också och stänga a notiser   

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp