Funktionen är tillgänglig för rollen Student/Elev.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Oftast loggar studenter/elever in i Inspera med inloggningsuppgifter som de fått från lärosätet/skolan genom Single Sign On (SSO). Ibland finns det behov av att låta personer som inte finns registrerade hos er logga in för att ta ett test. Det kan vara ett in- eller antagningsprov. Då kan ni låta dem göra detta genom att logga in med Provkod och registrera sig med samt namn och personnummer.

Notera: 1. Man kan inte kombinera detta med Anonymt genomförande samt att bedöma på papper/utskrivet. 2. Om detta sätt att logga in används kan personen endast logga in vid provtillfället. Det finns inte möjlighet att ta del av bedömningen.  

Det går att ha fler olika sätt för inloggning, exempelvis Google eller MSADFS som kompletteras med denna inloggning.

Ska_rmavbild_2020-06-18_kl._13.41.01.png

 

Inloggning via tenta- eller provkod

  1. Öppna Inspera i en webbläsare, exempelvis Google Chrome. Det brukar vara något liknande: kommunensnamn.inspera.com / organisationensnamn.inspera.com / lärosäte.inspera.com
  2. Välj Logga in med provkod
  3. Skriv in provkoden i rutan 
    Screenshot_2020-06-23_at_11.38.14.png
  4. Skriv in namn och personnummer i rutorna
    Screenshot_2020-06-23_at_11.43.46.png
  5. Genomför provet och klicka på Lämna in när du är klar

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp