Skriva uppsats över flera lektioner

Vid processkrivning över flera lektioner, dvs ett prov/uppsats löper över flera tillfällen kan man hantera det på två olika sätt i Inspera Assessment:

 

Alternativ 1 - Öppet prov 

Kandidaterna skriver ett öppet prov, alltså utan Safe Exam Browser. Eleverna/studenterna kan då logga in och ut från provet hur många gånger de vill så länge provet är aktivt.

Om eleverna/studenterna bara ska skriva under lektionstid ska provets sluttid vara vid lektionens sluttid. Nästa lektion redigerar du sluttiden till när dagens lektion slutar, så att provet åter igen är öppet för att kunna fortsätta skriva.

Notera: Vid ett öppet prov, utan Safe Exam Browser, innebär det att eleverna/studenterna under tiden de skriver har fri tillgång till webben samt egna filer och dokument.

Sluttiden, alltså tiden då provet är öppet, ändrar du genom att gå in i Provtillfällen via huvudmenyn, klicka på det prov du vill redigera och sedan klicka på redigera.


Ska_rmavbild_2019-12-03_kl._21.15.47.png

 

Alternativ 2 - Nedlåst prov

Eleverna/studenterna skriver i ett nedlåst prov, alltså med Safe Exam Browser, och skriver så långt de hinner under första tillfället och lämnar in.

  1. När du skapar provet anger du att sluttiden ska vara några veckor i fram i tiden. (Du kan alltid stänga provet när du vill, förslagsvis när alla lämnat in.)
  2. När eleverna/studenterna har skrivit klart vid det första tillfället klickar de på "Lämna in" på sista sidan i provet. Nu är provet inlämnat och sparat.
  3. Inför att eleverna/studenterna nästa gång ska fortsätta skriva provet/uppgiften går du in i Monitor och väljer "Öppna för återinlämning" för var och en av eleverna/studenterna.
    Ska_rmavbild_2019-12-05_kl._09.15.39.png
  4. Vidare behövs "Provvaktens lösenord" för att starta provet igen. Detta kan antingen du gå runt och skriva in på alla elevers/studenters datorer, alternativt ge ut till eleverna/studenterna så att de kan skriva in lösenordet själva. Nackdelen med det sistnämnda är att eleverna/studenterna med hjälp av provvaktens lösenord kan gå in och ut ur SEB hur de vill och då få tillgång till externa resurser under provets gång.

 

Notera: Om eleverna/studenterna har tillgång till tentavaktens lösenord kan de själva gå ut ur och in i Safe Exam Browser(SEB) och därmed få tillgång till externa resurser

 

Information: Provvaktens lösenord hittar du genom att gå in i Provtillfällen via huvudmenyn och klicka på det aktuella provet.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp