Övervaka tenta/prov i Monitor

Funktionen är tillgänglig för dig med Admin, Platsansvarig eller Tenta- eller Provvakt.

Under pågående tenta/prov har du i Monitor möjlighet att övervaka studenterna/eleverna och ändra vissa inställningar.

Innehållsförteckning

Öppna tentan/provet i modulen Monitor

Det finns olika sätt att lista studenterna/eleverna som ska övervakas i Inspera. Nedan instruktioner fungerar väl om det är en tenta/prov du övervakar.

 1. Klicka på Monitor i den övre huvudmenyn
 2. Sök fram den tenta/prov du vill övervaka. Då ser du endast studenterna/eleverna på just den tentan/provet.
  Ska_rmavbild_2019-04-16_kl._13.57.11.png

Det är även möjligt att öppna monitorläge för en enskild tenta/prov genom att:

 • Gå till Tentamens- eller provtillfälle
 • Sök fram och öppna tentan/provet
 • Klicka på den snurrande symbolen (Monitor) i den övre menyraden

Öppna monitor för flera tentor/prov

Kanske främst för universitet och högskolor är det vanligt att tentavakter monitorerar flera tentor samtidigt. För att då se alla skrivande studenter gör du så här:

 • Gå till modulen Monitor
 • Filtrera fram tentor som är Aktiva

Kort om vilka åtgärder som finns

Klicka på en student/elev för att få upp en alternativmeny. Det finns olika alternativ beroende på din roll och i vilket stadie studenten/eleven befinner sig. Du kan t ex:

 • Bekräfta närvaro
 • Ge extratid, planerad eller för händelse
 • Skicka meddelanden
 • Slå på stavningskontroll

Ska_rmavbild_2019-04-16_kl._13.52.07.png

Observera att om du har rollen Tenta- eller Provvakt har du inte behörighet att t ex ge extratid, det kan dock en person med rollen Admin eller Platsansvarig. En Tenta- eller Provvakt ska främst observera studenterna/eleverna i Monitor, inte vidta åtgärder. 

Kort om kolumnerna

Kolumner som är särskilt viktiga att hålla koll på i Monitor är “Varningar” och “Svar sparat”.

 • Varningar avslöjar om studenten/eleven har några problem exempelvis med internetanslutningen,
 • Svar sparat visar när ett svar senast sparades i molnet. Om det var flera minuter sedan svaret sparades så bör man kolla upp vad det kan bero på.
Information: Om tentan/provet ska bedömas anonymt listas studenternas/elevernas ID i den första kolumnen. Det kan komma från t ex Ladok eller tilldelas när eleven startar provet. Om tentan/provet inte ska bedömas anonymt ser du studentens/elevens namn i ID-kolumnen i Monitor.

I videon nedan visar vi hur du övervakar under pågående prov. Det mesta som sägs i videon är även applicerbart för vakter på tentor. 

Information: Tillgång till internet behövs egentligen endast vid tenta- eller provstart samt vid inlämning. Däremellan kan studenten/eleven arbeta i Inspera trots att datorn är utan internettillgång.

Läs mer om kolumnen Status i artikeln Studentens/elevens status i Monitor

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp